SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

od 1 października 2023 r.
do 25 lutego 2024 r.

od 26 lutego do 30 września 2024 r.

1. okresy zajęć dydaktycznych:

1. okresy zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 2 października 2023 r.

 

od 4 października do 31 października 2023 r.

 

od 4 listopada do 10 listopada 2023 r.

 

od 12 listopada do 22 grudnia 2023 r.

 

od 2 stycznia do 5 stycznia 2024 r.

 

od 7 stycznia do 28 stycznia 2024 r.

od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

 

od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2024 r.

 

od 6 maja do 14 maja 2024 r.

 

od 16 maja do 18 maja 2024 r.

 

od 20 maja do 29 maja 2024 r.

 

31 maja do 16 czerwca 2024 r.

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:

3 października 2023 r.
(Inauguracja roku akademickiego)

 

od 1 do 3 listopada 2023 r.

(Święto Wszystkich Świętych)

 

11 listopada 2023 r.

(Narodowe Święto Niepodległości)


od 23 grudnia 2023 r. do 1 stycznia 2024 r.
(przerwa świąteczna – Boże Narodzenie)

6 stycznia 2024 r.

(Święto Trzech Króli)

od 28 marca do 2 kwietnia 2024 r.
(przerwa świąteczna – Wielkanoc)

od 1 maja do 5 maja 2024 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)

15 maja 2024 r. (Święto Szkoły)

19 maja 2024 r. (Zielone Świątki)

30 maja 2024 r. (Boże Ciało)

3. sesja egzaminacyjna:

3. sesja egzaminacyjna:

od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r. 

od 17 czerwca do 30 czerwca 2024 r.

4. poprawkowa sesja egzaminacyjna:

4. wakacje letnie:

       od 12 lutego do 19 lutego 2024 r.

      od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r.
 5. wakacje zimowe: 5. poprawkowa sesja egzaminacyjna:
      od 20 lutego do 25 lutego 2024 r.
      od 1 września do 16 września 2024 r.
6. ustala się ostateczne terminy: 6. ustala się ostateczne terminy:

1) zaliczenia semestru zimowego:

   19 lutego 2024 r.


2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów na semestr letni:

     20 lutego 2024 r.

1) zaliczenia semestru letniego:
                 
   

     16 września 2024 r.

 

 

2) składania w dziekanatach wydziałów dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2023/24:


                     
     17 września 2024 r.

 

Organizację ostatniego semestru studiów ustala dziekan na zasadach określonych w § 11 ust. 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 19/d/04/2023 z 26 kwietnia 2023 r.


W przypadku prowadzenia przez Politechnikę Krakowską studiów wspólnych z uczelnią zagraniczną, organizacja roku może uwzględniać terminy wynikające z wymogów uczelni partnerskiej, określone w umowie stanowiącej podstawę prowadzonych studiów wspólnych. Dziekan ustala organizację roku dla studiów wspólnych i podaje do wiadomości publicznej co najmniej cztery miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Ustala się, że pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. tydzień rozpoczynający się 2 października 2023 r.) oraz pierwszy pełny tydzień zajęć w semestrze letnim (tj. tydzień rozpoczynający się 26 lutego 2024 r.) są tygodniami nieparzystymi. Tygodnie nieparzyste i parzyste występują w semestrze naprzemiennie.