Rozkład zajęć dla semestru 1 w roku akademickim 2022/23.

Timetable for foreigners (classes in English) academy year 2022/23 sem. 1.

 

Zajęcia dla doktorantów I roku, w semestrze 1, odbywać się będą zdalnie.

Classes for 1st year doctoral students, in semester 1 are remote.