nekrologi 2022

  

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

wieloletni dyrektor Instytutu Projektowania Miast i Regionów
Wydział Architektury
zm. 28 grudnia 2022 r.

 

mgr Stefan Kowalkiewicz

emerytowany kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
zm. 22 listopada 2022 r.

 

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski

prorektor ds. dydaktyki w latach 1996-2002
dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali w latach 1994-1996
prodziekan Wydziału Mechanicznego ds. dydaktyki w latach 1990-1993
zm. 19 listopada 2022 r.

mgr hist. szt. Bogumiła Kostrzewa

emerytowany pracownik Instytutu Projektowania Miast i Regionów
Wydział Architektury

zm. 24 października 2022 r.

mgr inż. Bernadetta Kisilewicz

pracownik Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych
Wydział Inżynierii Lądowej

zm. 14 października 2022 r.


prof. zw. dr hab. inż. Bogdan Olszowski

emerytowany profesor Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej
Wydział Inżynierii Lądowej

zm. 7 października 2022 r.

 

prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz

emerytowany profesor Katedry Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki
Wydział Mechaniczny

zm. 5 października 2022 r.

 

Barbara Stypa

emerytowany pracownik administracyjny Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
kierownik Sekretariatu Rektora w latach 1975 - 1981

zm. 4 października 2022 r.

dr inż. Mieczysław Chmura

emerytowany pracownik Instytutu Chemii i Technologii Organicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
zm. 17 września 2022 r.

prof. dr hab. inż. Marek A. Książek

emerytowany profesor Wydziału Mechanicznego

zm. 28 lipca 2022 r.

 

inż. Adam Wierzba

emerytowany pracownik Instytutu Geotechniki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

zm. 6 lipca 2022 r.

 

dr inż. Czesława Wojtowicz

emerytowany pracownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
Wydział Mechaniczny

zm. 30 czerwca 2022 r.

 

inż. Tomasz Świergosz

pracownik Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

zm. 30 czerwca 2022 r.

 

Piotr Szałapak

były pracownik Instytutu Projektowania Urbanistycznego
Wydział Architektury

zm. 28 czerwca 2022 r.

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Polański

wieloletni pracownik Instytutu Informatyki Stosowanej
Wydział Mechaniczny

zm. 10 czerwca 2022 r.

inż. Zdzisława Krzeczkowska

emerytowany kierownik administracyjny
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

zm. 16 maja 2022 r.

dr inż. Andrzej Pakuła

wieloletni pracownik w Katedrze Pojazdów Samochodowych
Wydział Mechaniczny

zm. 13 maja 2022 r.

mgr inż. Jerzy Kostarczyk

emerytowany wykładowca w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn
Wydział Mechaniczny

zm. 13 maja 2022 r.

 

dr inż. Stanisław Łomnicki

emerytowany pracownik Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki
Wydział Mechaniczny

zm. 19 kwietnia 2022 r.

dr inż. Wiesław Pieniążek

emerytowany pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych
Wydział Mechaniczny

zm. 15 kwietnia 2022 r.

Iwona Wyrwicz

wieloletni pracownik Samodzielnego Referatu Finansowego
Wydział Architektury

zm. 26 marca 2022 r.

 

dr hab. art. grafik Ryszard Grazda, prof. PK

wieloletni pracownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
Wydział Architektury

zm. 26 marca 2022 r.

 

prof. dr hab. Eugeniusz Kulwicki

emerytowany dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii

zm. 23 marca 2022 r.

 

dr inż. Roman Stępień

były pracownik Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki

zm. 12 lutego 2022 r.

 

Andrzej Szczepanik

były pracownik

Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych "CEBEA" i Wydziału Mechanicznego

zm. 25 stycznia 2022 r. 

mgr Leszek Targosz

emerytowany pracownik Centrum Sportu i Rekreacji

zm. 25 stycznia 2022 r. 

mgr Zofia Król-Urban

emerytowany pracownik techniczny

Instytutu Projektowania Miast i Regionów

Wydział Architektury

zm. 21 stycznia 2022 r. 

 

 

2

 

3

 

4

  

5

  

6