nekrologi 2019

  

mgr inż. Władysław Wisz

emerytowany starszy wykładowca
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
zm. 22 grudnia 2019 r.

dr hab. inż. Zdzisława Kordas, prof. PK

dziekan Wydziału Mechanicznego w latach 1993-1994
zm. 12 grudnia 2019 r.

prof. Antonio Monestiroli

doktor honoris causa PK
Politechnika Mediolańska
zm. 8 grudnia 2019 r.

prof. dr hab. inż. Teresa Lubowiecka

dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska w latach 1996-2002
zm. 23 listopada 2019 r.

mgr inż. Jan Forowicz

jeden z pierwszych pracowników Radia "Nowinki"
zm. 19 listopada 2019 r.  

dr inż. Ryszard Petryk

emerytowany pracownik Instytutu Maszyn Budowlanych, Drogowych i Rolniczych
Wydział Mechaniczny
zm. 18 listopada 2019 r.  

mgr inż. arch. Hanna Haberowa

emerytowany pracownik Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydział Architektury
zm. 14 września 2019 r.

dr hab. Irena Łojczyk-Królikiewicz, prof. PK

emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej, pracownik Instytutu Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
zm. 22 lipca 2019 r.

prof. dr hab. inż. Adam Jan Grochowalski

kierownik Zakładu Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
zm. 1 lipca 2019 r.

Robert Mendel

pracownik Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej
zm. 30 czerwca 2019 r.

Mieczysław Hebda

emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Wydział Mechaniczny
zm. 22 czerwca 2019 r.

Bogusław Krzemiński

emerytowany kierownik
Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej
zm. 18 czerwca 2019 r.

mgr inż. arch. Józef Nycz

były pracownik Instytutu Projektowania Miast i Regionów
Wydział Architektury
zm. 15 czerwca 2019 r.

dr inż. Marek Jedynak

emerytowany nauczyciel akademicki w Instytutcie Pojazdów Szynowych
Wydział Mechaniczny
zm. 1 czerwca 2019 r.

dr Jadwiga Weiss

emerytowany nauczyciel akademicki Instytutu Matematyki
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
zm. 29 kwietnia 2019 r.

prof. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki

wykładowca Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydział Architektury
zm. 29 kwietnia 2019 r.

dr inż. Maria Bodnar

emerytowany adiunkt z Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 11 marca 2019 r.

dr inż. Kazimierz Cimochowicz

pracownik Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska w latach 1977-1991
Wydział Inżynierii Środowiska
zm. 14 lutego 2019 r.

prof. dr hab. Jerzy Ginalski

nauczyciel akademicki w Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego
Wydział Mechaniczny
zm. 8 lutego 2019 r.

inż., mgr Jerzy Lachowicz

dyrektor administracyjny Politechniki Krakowskiej
zm. 5 lutego 2019 r.

mgr inż. arch. Andrzej Nowakowski

wykładowca Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydział Architektury
zm. 31 stycznia 2019 r.

prof. Roman Skowron

były adiunkt na Wydziale Architektury
zm. 20 stycznia 2019 r.
 

2

 

2

 

3

  

5

  

6