Miesięcznik „Builder” ogłosił wyniki Builder Ranking Education for the Future. W kategorii wydziałów kształcących na kierunku budownictwo pierwsze miejsce zajął Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Doceniony został także Wydział Architektury PK, który w rankingu dotyczącym kierunku architektura zajął trzecie miejsce.

 


builder 2022 dziekan a szarataOgłoszenie wyników odbyło się 24 października br. w Siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podczas Gali Builder Polska 4the Future, organizowanej z okazji ogólnopolskiego Dnia Młodego Architekta i Dnia Młodego Inżyniera. Nagrody dla wydziałów odebrali osobiście dziekani – prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej oraz dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury.


Przy tworzeniu Rankingu Builder Ranking Education For The Future pod uwagę brana jest aktywność studentów poszczególnych wydziałów architektury i budownictwa w inicjatywach odbywających się w ramach programu edukacyjnego „Builder for the Future m.in.: w Konkursie dla Młodych Architektów oraz Konkursie dla Młodych Inżynierów, warsztatach BIM, organizacji wykładów branżowych, a także aktywnościach w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje. W ostatniej, piątej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów, pierwszą nagrodę zdobyli studenci Politechniki Krakowskiej. W Konkursie dla Młodych Architektów również nie zabrakło finalistów z naszej uczelni.

 

Czytaj też: Projekty z Politechniki wysoko ocenione w konkursach „Buildera”. Główna nagroda dla studentów z WIL i WA

 

 

W Rankingu Builder Ranking Education For The Future TOP 2022 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej pokonał Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W zestawieniu najlepszych wydziałów architektury I miejsce zdobył Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

 

Tablica z wynikami dla najlepszych wydziałów budownictwa Laureaci na scenie, wśród nich profesor Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK Ogłoszenie wyników dla najlepszych wydziałów architektury

 

 

O wysokim poziomie działalności naukowej prowadzonej przez Wydział Inżynierii Lądowej świadczy przyznanie kategorii naukowej A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, reprezentowanej przez wydział. Kategoria ta została przyznana w wyniku przeprowadzonej w 2022 oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. W 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla kierunku budownictwo prowadzonego na WIL PK certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”. Wydział Inżynierii Lądowej prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z jednostkami otoczenia zewnętrznego. Przy Wydziale działa Rada Przedsiębiorców, skupiająca przedstawicieli czołowych firm budowlanych i przedsiębiorstw związanych z transportem. Rada ma wpływ na kształtowanie programów studiów, dzięki czemu studenci mają możliwość nabycia pełnych kompetencji inżynierskich i stać się w przyszłości cenionymi ekspertami w kraju i zagranicą.

 

Kierunek architektura oferuje szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtuje umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. Program studiów kierunku Architektura zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów. Kierunek architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku architektura otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie. W 2022 roku dyscyplina architektura i urbanistyka prowadzona na Wydziale Architektury PK otrzymała kategorię A w wyniku przeprowadzonej oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. 

 

 

(JS)

 

Fot. Wydział Inżynierii Lądowej