Nowy budynek dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej otwarto 23 maja 2014 r. Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” powstało na terenie głównego kampusu uczelni przy ul. Warszawskiej.

Kosztem ponad 14 mln zł nowy wygląd i funkcje zyskał dawny obiekt wojskowy, pozyskany przez Politechnikę od Agencji Mienia Wojskowego. Teraz już cały kompleks byłych koszar w centrum Krakowa służy studentom PK.


Budynek z 1918 roku (zakupiony przez uczelnię w 2010 roku) wojsko wykorzystywało m.in. jako działownię, potem pralnię i łaźnię garnizonową. Obiekt należy do układu urbanistycznego Kleparza (wpisanego w 1984 r. do rejestru zabytków) i podlega ochronie konserwatorskiej. Aby służyć studentom potrzebował gruntownej adaptacji, a jego zabytkowy charakter wymagał szczególnej staranności w trakcie prac remontowo-budowlanych, zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora zabytków.

Odbudowę obiektu przeprowadzono w tzw. systemie warszawskim, wyburzając większość murów, a następnie odtwarzając obiekt w jego historycznym kształcie. Zachowano przy tym oryginalną ścianę od strony południowej (z częścią ścian przyległych). Ten fragment murów pełni rolę tzw. „świadka historii”. Politechnika, podobnie jak w przypadku innych charakterystycznych zabudowań kampusu przy Warszawskiej („Areszt”, „Kotłownia”), zachowała historyczną nazwę obiektu.

„Działownia” to obecnie kompleks dydaktyczno-badawczy dla 800 osób o powierzchni użytkowej 2150 metrów kwadratowych i kubaturze ponad 13 tys. metrów sześciennych. W nowo otwartym budynku mieszczą się cztery nowocześnie wyposażone  sale audytoryjne (w każdej można prowadzić wykłady dla ponad 100 osób), dwie sale ćwiczeń, a także - co szczególnie ważne dla uczelni - aula na ok. 320 osób. Tak pojemnej sali, w której można organizować duże konferencje naukowe, nie było dotąd w kompleksie PK przy ul. Warszawskiej. Za pomocą przesuwnej ściany aulę można podzielić na dwie części, uzyskując dwie kolejne sale wykładowe.

W trakcie prac adaptacyjnych szczególnie zadbano o potrzeby osób niepełnosprawnych. We wszystkich salach audytoryjnych przewidziano zastosowanie pętli indukcyjnej dla pierwszego rzędu do wspomagania nagłośnienia dla osób słabo słyszących. Wejście do obiektu jest na tym samym poziomie, co poziom otaczającego terenu. Wewnątrz nie ma barier architektonicznych. Między kondygnacjami można się poruszać za pomocą wind. Na każdej kondygnacji są toalety dla niepełnosprawnych. Budynek otrzymał zaplecze sanitarne i podpiwniczenie, którego wcześniej nie było.

Obiekt został wyposażony w nowoczesne systemy projekcji obrazów, nagłośnienia, zintegrowanego sterowania i informacji  wizualnej. Umożliwi to prowadzenie zajęć ze studentami przy pomocy technik multimedialnych i e-learningowych.

„Działownia” może służyć studentom nie tylko do celów dydaktycznych i naukowych (zostanie wyposażona w demonstracyjny sprzęt badawczy). W przyszłości stanie się także miejscem wydarzeń kulturalnych. W trakcji adaptacji zachowano - przylegającą do północnej ściany obiektu - pochylnię. W przeszłości służyła do wprowadzania armat, a teraz może być wykorzystywana jako letni amfiteatr.

Przebudowa „Działowni” kosztowała 14 mln 266 tys. zł, z czego 10 mln 200 tys. zł przekazało Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 4 mln 66 tys. zł pochodziło ze środków Politechniki Krakowskiej.

„Działownia” jest ostatnim budynkiem dawnych koszar wojskowych przy ul. Warszawskiej, który uczelnia zaadaptowała na potrzeby nauki i dydaktyki. Wcześniej przejmowała od wojska kolejne obiekty w latach 1948-1960. W 1985 r. otrzymała budynek aresztu garnizonowego, w którym obecnie mieszczą się Centrum Transferu Technologii i Muzeum PK. Najdłużej, bo aż do pierwszych lat XXI wieku, wojsko korzystało z byłej działowni. Teraz już cały kompleks dawnych koszar, położonych w centrum Krakowa, jest wykorzystywany przez uczelnię.

 

Zobacz na YouTube: Otwarcie Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.