W poniedziałek 24 października o godz. 12.00 w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” ogłoszone zostały wyniki XXIII edycji Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku – „Architektura Betonowa 2022”. Zainicjowany w 2000 r. konkurs jest efektem współpracy Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu. 
 
Na konkurs nadesłano 30 prac dyplomowych, m.in. z wydziałów architektury Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Bydgoskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
Zdobywcy nagród w konkursie Architektura Betonowa
 
18 października odbyły się obrady jury XXIII edycji konkursu „Architektura Betonowa 2022”. W gremium tym zasiedli: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (przewodnicząca jury), dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski, prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (komisarz konkursu), szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu mgr inż. Zbigniew Pilch. Eksperci oceniali wartości architektoniczne każdego projektu oparte na walorach estetycznych i konstrukcyjnych betonu. Pośród nadesłanych prac jury nominowało 17. Z tej puli wyłoniono następnie troje zdobywców nagród, a kolejne trzy projekty wyróżniono. 
 
 
Nagrody
 Nagrodzony projekt autorstwa Mateusza Tomaszewskiego
Mateusz Tomaszewski z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „KATHARSIS. Adaptacja wraku Betonowca w Szczecinie”
(promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka, prof. PŚ);

 
Joanna Żybul z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, autorka pracy pt. „Architektura a nowe formy edukacji. Projekt szkoły eksperymentalnej w Warszawie”
(promotor: dr hab. inż. arch. Radosław Achramowicz, prof. PW, mgr inż. arch. Paweł Grodzicki);

 
Szymon Albrycht z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, autor pracy pt. „Kościół w Reykjaviku”
(promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK).
 
 
Wyróżnienia
 Nagrodzony projekt autorstwa Joanny Żybuli
Małgorzata Partyka z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, autorka pracy pt. „Znaczenie druku 3d w łagodzeniu kryzysu mieszkaniowego. Osiedle socjalne w technologii druku 3d”
(promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung);

 
Karol Leszczyński z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, autor pracy pt. „Memorium w lesie Krępieckim”
(promotor: dr hab. inż. arch. Agnieszka Duniewicz);
 

Michał Wachura z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, autor pracy pt. „VELORAUM-Projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy węzła drogowego na przykładzie Ronda Sybiraków w Zabrzu”
(promotor: dr inż. arch. Damian Radwański).
 
 Nagrodzony projekt autorstwa Szymona Albrychta
Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymali nagrody finansowane, odpowiednio 4500 zł i 1500 zł. Ponadto, dla nagrodzonych osób przygotowano statuetki „Architektura Betonowa 2022”. 
 
 
 
 
 
 
Na zdjęciu, zdobywcy nagród w konkursie „Architektura Betonowa 2022”, od lewej: Szymon Albrycht, Joanna Żybul, Mateusz Tomaszewski / fot. Jan Zych
 
Grafiki użyte w tekście – projekty nagrodzone w konkursie, kolejno prace: M. Tomaszewskiego, J. Żybuli, Sz. Albrychta / źródło: WA PK