Dzień Otwarty Klastra LifeScience odbędzie się 30 maja br. w Parku LifeScience przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Politechnika Krakowska jest jednym z podmiotów, które funkcjonują w ramach Klastra.

 

 


Dzień Otwarty to najlepsza okazja poznania nowej oferty LifeScience Kraków. To również możliwość przedstawienia swojej instytucji i jej działań oraz rezultatów projektów realizowanych w ramach programów regionalnych, krajowych, a także europejskich.


W programie: nowa oferta dla partnerów Klastra, działania i projekty - jak skorzystać z rezultatów i wspólnych działań.


Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku, jako inicjatywa małopolskich firm i instytucji, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze biotechnologii, farmacji, medycyny, produkcji żywności oraz pozostałych obszarach life science.


Jego celem jest podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Krakowie i Małopolsce. Współpraca w ramach LifeScience Kraków przyczynia się do skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych oraz efektywnego transferu wiedzy do praktyki.


Działalność Klastra skupia się przede wszystkim na promowaniu i wspieraniu innowacyjności w obszarze life science, w szczególności oferuje możliwość nawiązania współpracy, ułatwia dostęp do zasobów wiedzy oraz specjalistycznych zespołów badawczych. Wspiera przedsiębiorczość, a także kooperacje pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi.


Szczegółowe informacje na stronie www.lifescience.pl