Inż. Marta Tyrka, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, została wybrana ekspertką Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

 

Marta TyrkaInż. Marta Tyrka jest absolwentką budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej, a także studentką kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Od 1 grudnia 2021 r. pełni funkcję Przewodniczącej SSPK. W poprzedniej kadencji Parlamentu Samorządu Studenckiego PK przewodniczyła Komisji Promocji i Mediów. Jest także członkinią Senatu Politechniki Krakowskiej oraz członkinią Rady Uczelni.

 

Aby dołączyć do Zespołu ekspertów ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Marta musiała przejść czteroetapowy proces rekrutacyjny i wykazać się wiedzą merytoryczną dotyczącą szkolnictwa wyższego, znajomością podstawowych zagadnień organizacyjnych i prawnych funkcjonowania szkół wyższych (w szczególności w zakresie toku studiów oraz praw i obowiązków studenta) oraz podstawowych zagadnień z zakresu jakości kształcenia.

 

Do obowiązków studenckich ekspertów PKA należy przeprowadzanie ocen programowych w szkołach wyższych, formułowanie opinii odnoszących się do spraw studenckich – w szczególności w zakresie opieki nad studentami w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia – oraz sporządzanie raportów powizytacyjnych.

 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Do jej zadań należy m.in.: dokonywanie ocen programowych i instytucjonalnych, wydawanie opinii o jakości kształcenia, a także opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki.

 

(JS)

 

 

Fot. Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej