Dobiegają końca XVII Dni Jana Pawła II (7-10 listopada), które w tym roku zorganizowano pod hasłem „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”. W ramach wydarzenia, Politechnika Krakowska przeprowadziła już po raz 12. otwarty konkurs fotograficzny. Nazwiska laureatów ogłoszono 10 listopada po mszy św. w Katedrze Wawelskiej. 
 
Zdjęcie z cyklu Adama KasperkiewiczaCelem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. W tym roku zorganizowano m.in. spotkanie z metropolitą łódzkim abp Grzegorzem Rysiem, główną sesję naukową, na którą złożyło się pięć wykładów dotyczących relacji polsko-ukraińskich i roli Jana Pawła II w procesie pojednania polsko-ukraińskiego, a także sesję naukową pt. „Polska a Ukraina – inspiracje płynące z przesłania Jana Pawła II”, czy konferencję naukową „Tryptyk Rzymski – interpretacje i konteksty”. Warto przypomnieć, że hasłami poprzednich edycji Dni JP II były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”, „Uniwersytet”, „Ku pojednaniu”. 
 
Ogólnopolski konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Politechnikę Krakowską, skierowany był zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Uczestnicy mogli przesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), nawiązujące do hasła „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”.
 Zdjęcie z cyklu Wiktora Szymika
W jury konkursu fotograficznego zasiedli: prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (przewodniczący jury), dr hab. inż. arch. Marcin Barański, prof. PK (Wydział Architektury PK, przewodniczący Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr sztuki Ewa Deskur-Kalinowska (Dział Promocji PK, członkini Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr inż. Jan Zych (artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Programowej Galerii Politechniki Krakowskiej), mgr Danuta Zajda (Dział Promocji, sekretarz konkursu).
 
Na posiedzeniu 2 listopada jury wyłoniło laureatów konkursu, przyznając dwie równorzędne I nagrody w wysokości 1500 złotych autorom cykli zdjęć: Adamowi Kasperkiewiczowi i Wiktorowi Szymikowi oraz III nagrodę w wysokości 1000 złotych Józefowi Cisło za zdjęcie pt. „Czasem warto poświęcić całe życie na poszukiwania początku i poznanie przyczyny, by ostatecznie stanąć w prawdzie”.
 
Tradycyjnie, wybrane zostały też fotografie, które wyróżniono udziałem w wirtualnej wystawie. Ich autorami są: Adam Kasperkiewicz, Wiktor Szymik, Józef Cisło, Jacek Cisło, Wojciech Domagała i Dominika Szwajczak-Kopeć.
 
 
(bk)
 
 
 
Fotografie użyte w tekście: 1) zdjęcie z cyklu autorstwa Adama Kasperkiewicza; 2) zdjęcie z cyklu autorstwa Wiktora Szymika