W wtorek, 22 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Radę do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach Narodowej Rady Rozwoju, która stanowi forum debaty o charakterze konsultacyjno-doradczym przy prezydencie RP. Przewodniczącym Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji został prof. Artur Hugo Świergiel, zaś w jej skład weszło kilkunastu przedstawicieli świata nauki, w tym dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata. Uroczystość wręczenia nominacji oraz pierwsze posiedzenie Rady odbyły się w Pałacu Prezydenckim. 
 
Prezydent RP Andrzej Duda i członkowie nowo powołanej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i InnowacjiTo rada, która ma patrzeć w przyszłość. To jej zasadnicze zadanie, choć oczywiście ważne będzie też dokonywanie diagnozy stanu obecnego: czy dobrze rozwijamy innowacyjność, czy reforma szkolnictwa wyższego właściwie kształtuje model polskiej nauki – mówił prezydent Andrzej Duda podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Innowacji. Do zadań nowo powołanej Rady należy w szczególności: przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie ich analizy; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz wspieranie działań prezydenta RP w tych obszarach; tworzenie forum debaty i dialogu w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji; promocja działań i inicjatyw służących innowacyjności w nauce i gospodarce. Jak zapowiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, jednym z pierwszych zadań stojących przed Radą będzie ocena funkcjonowania ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku 2018 r. 
 
W skład – powołanej 22 listopada br. – Rady weszli przedstawiciele świata nauki: prof. Andrzej Szarata, prof. Rajmund Bacewicz, prof. Dariusz Boroń, prof. Maciej Chorowski, prof. Janusz Chwastowski, prof. Stanisław Mariusz Karpiński, dr hab. prof. Marek Kisilowski, prof. Jerzy Lis, prof. Sławomir Mazur, dr Janusz Michałek, prof. Stanisław Mikołajczak, prof. Alojzy Nowak, dr Marcin Opławski, dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. Piotr Wachowiak, a jej przewodniczącym został prof. Artur Hugo Świergiel, dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego i kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członkami Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji są również sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz Łukasz Słoniowski. 
 
Przedstawiciel Politechniki Krakowskiej w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest ekspertem w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy drógDziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jest autorem modeli transportowych, m.in. dla: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, również dla województwa mazowieckiego i małopolskiego; współautorem modelu transportowego greckich Salonik. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). 
 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku budowa dróg i autostrad. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 1999 r. W 2006 r. obronił na PK pracę doktorską pt. „Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R)”. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport uzyskał w 2014 r. na Politechnice Warszawskiej, a tytuł profesora w 2020 r. Zasiada w wielu prestiżowych gremiach eksperckich, m.in. przewodniczy Radzie Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy prezydencie m. Krakowa. Jest członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej Metra Warszawskiego, Rady Strategii Rozwoju Krakowa, Rady Naukowej Związku Podhalan w Polsce, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Zespołu Zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Krakowie, Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Przewodniczy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. 
 
 
 
 
Na zdjęciach, 1) prezydent RP Andrzej Duda i członkowie nowo powołanej Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji; 2) dziekan WIL prof. Andrzej Szarata odbiera z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację na członka Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji / fot. Przemysław Keler / Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej