Prezentacja nowoczesnej lokomotywy wielosystemowej Siemens Vectron oraz transformacja cyfrowa i trendy w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa, a także automatyzacji w transporcie szynowym były tematami wykładu, który przedstawiciele firmy Siemens Mobility wygłosili na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej dla studentów kierunku środki transportu i logistyka. Prelekcja odbyła się w ramach – trwającej już kilka lat – współpracy PK i Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu WM z Siemens Mobility. Na podstawie umowy zawartej w 2019 r. firma została patronem kierunku. 
 
Pracownicy firmy Siemens Mobility wraz z pracownikami Wydziału Mechanicznego pozują do zdjęciaWspółpraca dydaktyczna Politechniki Krakowskiej z Siemens Mobility – światowym liderem produkującym pojazdy szynowe, drogowe i lotnicze, a także tworzącym specjalistyczne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz inteligentne systemy w zakresie mobilności i logistyki, zwiększające dostępność infrastruktury, optymalizujące przepustowość, zapewniające właściwe, efektywne kosztowo podejście dla spełnienia wymogów nowoczesnego, ekonomicznego transportu – jest szeroka. Uczelnia i Siemens podejmą wspólnie tematykę istotną dla kierunku środki transportu i logistyka, dotyczącą przemysłu kolejowego, w tym innowacyjnych technologii wytwarzania i eksploatacji środków transportu, inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań w obszarze mobilności, zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.
 
22 listopada w auli Wydziału Mechanicznego przedstawiciele Siemens Mobility Sp. z o.o.: Alicja Babik, Marcin Górecki i Jerzy Frejgandt, wygłosili wykład dla studentów PK. Pracownicy firmy zaprezentowali nowoczesną lokomotywę wielosystemową Siemens Vectron wraz z doświadczeniami z dotychczasowej eksploatacji 1000 pojazdów. Wykład dotyczył również transformacji cyfrowej i trendów w rozwoju automatyki kolejowej na świecie, cyberbezpieczeństwa oraz automatyzacji w transporcie szynowym – połączenie technologii ATO (Automatic Train Operation) z systemem ETCS (European Train Control System).
 
Środki transportu i logistyka, czyli kierunek studiów, któremu patronuje Siemens Mobility, służy przekazaniu specjalistycznej wiedzy dotyczącej eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności i zarządzania bezpieczeństwem środków transportu i systemów logistycznych oraz spedycji. Studenci poznają m.in. nowoczesne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych, organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Ponadto korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej, w tym – opracowanego na PK – pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Kształcenie odbywa się w czterech specjalnościach: logistyka i spedycja, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu, automatyzacja logistycznych systemów transportowych, inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.
 
Kolejny wykład przedstawicieli firmy Siemens Mobility został zaplanowany na 6 grudnia o godz. 9.30 (Aula C04, bud. C, kampus przy al. Jana Pawła II 37). W ramach prelekcji zostaną przedstawione rozwiązania dotyczące wykorzystania technologii wodorowych do napędu pojazdów szynowych.
 
(ms, bk)
 
 
Na zdjęciu, pracownicy Wydziału Mechanicznego PK oraz firmy Siemens Mobility / fot. Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu