Wspólnie oszczędzamy energię na PK

 

infografika3

 

 

Ileż to razy zapomnieliśmy wyłączyć komputer przed wyjściem do domu?

 

Ile razy, gdy odchodziliśmy od swojego biurka – choćby tylko na chwilę – zostawialiśmy komputer w normalnym trybie pracy?

 

 

Tymczasem można włączyć opcję uśpienia – standby.

 

Jeśli na Politechnice Krakowskiej jest około 2600 komputerów biurowych, a każdy z nich pracuje około 5 godzin dziennie, to zużycie energii wynosi 3900 kWh, a więc koszty kształtują się na poziomie 5850 zł za dzień pracy. Wyobraźmy sobie teraz, że nie wyłączamy komputerów i 5 godzin przekształca się w 24. Łatwo policzyć, że straty energii będą wówczas ogromne!

 

W podobny sposób możemy spojrzeć na inne urządzenia, z których korzystamy w biurach, np. drukarki, czajniki itp. Zobaczcie sami:

 

infografika32a

 

infografika33a

 

Oszczędzanie energii przekłada się na niższe rachunki. Każdy o tym wie, ale gorzej z praktyką. Obecna, trudna sytuacja geopolityczna, która przyczyniła się do kryzysu na rynku nośników energii, powinna nas wszystkich skłonić do stosowania dobrych praktyk, zarówno w domu, jak i miejscu pracy. Żeby ich wdrożenie nie zostało tylko w sferze planów, należy stawiać sobie konkretne cele.

infografika34b

 

 

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej nakłada na jednostki sektora finansów publicznych, a więc również szkoły wyższe, obowiązek zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Cel ten można osiągnąć tylko wspólnie. Pamiętajmy, że na oszczędzanie energii wpływ mają nie tylko decyzje i inwestycje podjęte przez Władze Uczelni, ale również dobre nawyki w codziennych zachowaniach.


Energia

   

Każdy z niemal dwóch tysięcy pracowników i prawie czternastu tysięcy studentów może realnie przyczynić się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W jaki sposób? Zmieniając nawyki w naszych codziennych zachowaniach. Oto kilka wskazówek:

 

znak ustaw tryb pracy komputerów/laptopów tak, by maksymalnie obniżyć zużycie energii;

 

znak wyjmij ładowarki z gniazdek, jeżeli ich w danej chwili nie używasz;

 

znak wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższego okresu ich bezczynności;

 

znak nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania (świecąca dioda na urządzeniu świadczy, że nadal zużywa ono energię);

 

znak wyłącz światło we wspólnych przestrzeniach – korytarzach, klatkach schodowych, salach wykładowych, łazienkach itp. – jeśli w nich nie przebywasz;

 

znak wyłącz oświetlenie sztuczne, jeżeli naturalne jest wystarczające;

 

znak zamknij okna i drzwi, jeśli korzystasz z klimatyzacji;

 

znak nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna – jeżeli jest za gorąco, zmniejsz temperaturę ogrzewania;

 

znak drukuj/kseruj tylko to, co niezbędne – drukarka/ksero generuje duże zużycie energii przy czynnej pracy;

 

znak gotuj tylko tyle wody, ile potrzebujesz w danym momencie.

 

 

Dowiedz się więcej

 

   

 • optymalizacja pracy systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych;

 • wyłączenie agregatów wody lodowej podającej chłód do jednostek klimatyzacji;

 • częściowe wyłączenie oświetlenia zewnętrznego kampusów, w szczególności lamp sodowych, które zużywają dużo energii elektrycznej, a oświetlają miejsca poza głównymi ciągami komunikacyjnymi;

 • przerwa świąteczno-noworoczna:

  • w budynkach uczelni wyłączone zostały wszystkie bojlery podgrzewające wodę użytkową;

  • wyłączone zostały termy indywidualne;

  • we wszystkich budynkach wyłączone zostały systemy central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych (poza budynkiem WIiTCh, gdzie system wentylacji został ustawiony na niezbędne minimum pracy);

  • zupełnie wyłączono Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” oraz Galerię GIL;

 • na początku 2023 r. na budynkach PK zostaną zamontowane kolejne instalacje fotowoltaiczne;

 • oprawy w lampach zewnętrznych zostaną wymienione na bardziej energooszczędne. 

infografika35