Kolekcja „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zawierająca cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa, polityki ekonomicznej i społecznej miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i pierwszej połowie XX wieku zostanie wkrótce publicznie udostępniona. W Bibliotece PK trwają prace nad udostępnieniem informacji o historycznych zbiorach. Uczelnia przygotowuje się też do udostępnienia kopii cyfrowych wybranych książek, spośród 1400 należących do kolekcji. Dotąd były one niedostępne w internetowej przestrzeni informacyjnej. 
 
Logo projektu "Społeczna odpowiedzialność nauki"
 
okładka z oryginalnego projektu architektonicznego „Pomysł kościoła w Porębie Radlnej” autorstwa Jana S. Zubrzyckiego z 1903 rPolitechniczna kolekcja „Cracoviana" to bardzo wartościowy zbiór pod względem historycznym. Najstarszy dokument kolekcji pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945 – mówi Marek Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej. – Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie. Szerszy dostęp do kolekcji to szansa na popularyzację wiedzy o historii Krakowa i Małopolski.
 
Szerokie udostępnienie kolekcji będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Bibliotekę PK finansowania prac w ramach ministerialnego programu „Społeczna odpowiedzialność nauki (SON)” – moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych”. Projekt o wartości blisko ćwierć miliona złotych realizowany jest przez zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy i pracowników Biblioteki PK, prace zakończą się jesienią tego roku. W ich ramach zaplanowanokarta z oryginalnego projektu architektonicznego „Pomysł kościoła w Porębie Radlnej” autorstwa Jana S. Zubrzyckiego z 1903 r udostępnienie informacji o historycznych zbiorach BPK tworzących tzw. Kolekcję Cracoviana, a także udostępnienie kopii cyfrowych wybranych pozycji z niej. Całość kolekcji, licząca ok 1400 książek, zostanie spisana (w celu określenia cech charakterystycznych poszczególnych egzemplarzy), a następnie ponownie – zgodnie z aktualnymi zasadami – wpisana do inwentarzy i katalogów bibliotecznych, co pozwoli na udostępnienie informacji o poszczególnych książkach nie tylko w katalogach lokalnych, ale również ogólnopolskich NUKAT i KaRo oraz światowym WordCat. 
 
Wszystkie książki z kolekcji zostaną sprawdzone pod kątem możliwości ich udostępnienia w wersji cyfrowej i te, co do których ustalone zastaną takie możliwości, a które dotychczas nie miały swych odpowiedników cyfrowych, zostaną zdigitalizowane. Szacujemy, że będzie to ok. 13 proc. kolekcji. Kopie cyfrowe udostępnione zostaną w Repozytorium PK – Kolekcja Cracoviana – zapowiada Dorota Buzdygan, koordynator merytoryczny projektu. 
karta z „Albumu zabytków Krakowa” autorstwa Ignacego Kriegera, Natana Kriegera, Amalii Krieger 
Biblioteka PK dysponuje profesjonalną pracownią digitalizacji, wyposażoną w specjalistyczne skanery oraz innowacyjny system informatyczny Redo, zapewniający pełną obsługę procesu digitalizacji i udostępnienia kopii cyfrowych. Elektroniczne wersje książek zostaną opracowane i udostępnione w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, w tym również dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uzyskane w procesie digitalizacji pliki zostaną poddane procesowi OCR czyli optycznego rozpoznawania znaków oraz ręcznej korekcie językowej warstwy tekstowej. Pełna treść zasobów udostępniona zostanie w różnych formatach, wykorzystując standardy do: interaktywnego przeglądania zasobów w formie obrazów, pobierania oryginałów zdigitalizowanej treści w wysokiej rozdzielczości oraz pobierania treści w formie e-booków.  
 
Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji projektu wiedza o dziedzictwie artystycznym i kulturowym Krakowa z XIX i początków XX wieku zyska nowe przestrzenie do zgłębiania nie tylko przez naukowców, historyków czy instytucje dbające o krakowskie dziedzictwo, ale i nas wszystkich – fanów miasta – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. 
 
(mas)
 
 
 
Grafiki użyte w tekście – nr 11 i 12: okładka i karta z oryginalnego projektu architektonicznego „Pomysł kościoła w Porębie Radlnej” autorstwa Jana S. Zubrzyckiego z 1903 r.; nr 5: karta z „Albumu zabytków Krakowa” autorstwa Ignacego Kriegera, Natana Kriegera, Amalii Krieger (w zbiorach BPK znajdują się dwa takie albumy i są one unikatami; więcej o albumach można przeczytać tutaj)