Zespół badawczy pod kierunkiem dr. inż. Macieja Thomasa z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość”. Międzynarodowy zespół naukowców został nagrodzony za opracowanie innowacyjnej metody wykorzystywania żelazianu potasu do oczyszczania ścieków w myjniach samochodowych. To „zielony” sposób na oczyszczenie brudnej wody z nieprzyjemnego zapachu i zanieczyszczeń, po to, by ją powtórnie wykorzystać.


Plebiscyt „Wspólna zielona przyszłość” to inicjatywa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizowana we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody. W tegorocznej edycji plebiscytu przyznano nagrody w trzech kategoriach: badania naukowe (z trzema podkategoriami), samorząd (z dwoma podkategoriami) oraz technologia. Do udziału w konkursie zgłoszono kilkadziesiąt interdyscyplinarnych projektów i lokalnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii czy racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

 

 

 

eko plebiscyt UKSW NagrodaSKMBT

 


W kategorii „Badania naukowe. Prace pracowników naukowych lub dydaktycznych” główna nagroda trafiła do zespołu badawczego pod kierunkiem dr. inż. Macieja Thomasa z Politechniki Krakowskiej. W skład zespołu wchodzą także: dr Przemysław Drzewicz (Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), dr inż. Angelika Więckol-Ryk (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) oraz dr Balamurugan Panneerselvam (Saveetha University in Chennai, Indie). Naukowcy zaproponowali wykorzystanie żelazianu potasu do pośredniego usuwania odorów, powstających w myjniach samochodowych na stacjach benzynowych. To nowe zastosowanie dla związku zwanego zielonym utleniaczem, niezwykle użyteczne w walce o czyste środowisko.


Żelazian potasu skutecznie usuwa zawiesiny, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia występujące w wodach, redukując się przy tym do nieszkodliwego dla środowiska wodorotlenku żelaza(III). Dzięki temu nazywany jest „zielonym utleniaczem” lub „utleniaczem przyjaznym dla środowiska”. Jego liczne zastosowania wpisują się w zasady „zielonej chemii” (green chemistry). Nagrodzony w plebiscycie zespół znalazł nowy pomysł na wykorzystanie tego związku. Naukowcy poddali analizom fizykochemicznym i mikrobiologicznym próbki wody o nieprzyjemnym zapachu, pochodzące z myjni i wskazali, że powstawanie odorów związane jest z obecnością w wodzie znacznej populacji bakterii gnilnych. Bakterie te pochodziły prawdopodobnie z zanieczyszczeń organicznych, którymi pokryte są opony mytych pojazdów. Do dezynfekcji brudnej wody zaproponowali wykorzystanie żelazianu potasu. – Badania potwierdziły, że zastosowanie tej paramagnetycznej soli żelaza spowodowało nie tylko usunięcie z wody bakterii gnilnych, a w konsekwencji nieprzyjemnych zapachów, ale również usunięcie innych zanieczyszczeń i poprawę innych istotnych parametrów jakościowych zanieczyszczonej wody. Dzięki temu, zużyta podczas mycia woda będzie mogła być powtórnie wykorzystana, np. do tzw. wstępnego mycia aut czy innych procesów lub bezpiecznie wprowadzona do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z wymogami prawnymi – wyjaśnia dr inż. Maciej Thomas z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.


Wyniki badań naukowcy opublikowali w czasopiśmie „Environmental Science and Pollution Research”. Teraz ich odkrycie zostało nagrodzone w Ogólnopolskim Plebiscycie Ekologicznym „Wspólna Zielona Przyszłość”. Gala rozdania nagród odbyła się 12 stycznia 2023 r. w kampusie Wóycickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Więcej informacji o plebiscycie TUTAJ

Fot. Stanisław Klucznik/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

(mas)