Na początku roku 2023 konsorcjum hub4industry uruchomiło projekt European Digital Innovation Hub (EDIH), czyli Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych. Ma ono pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom we wdrażaniu nowych technologii. Partnerem tego przedsięwzięcia jest Politechnika Krakowska.


European Digital Innovation Hub (EDIH) to hub Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR (wraz z Improvement Factory) i T-Mobile Polska (wraz z hubraum i T-Systems Polska), uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Badawczy, Entra Group, ReliaSol oraz ICsec, który tworzy punkt wsparcia dla firm przemysłowych chcących wprowadzić EDIHdo swoich fabryk rozwiązania przemysłu 4.0. Celem projektu EDIH jest także uświadamianie podmiotów sektora publicznego jak ważne są innowacyjne rozwiązania z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych w zwiększaniu konkurencyjności rynkowej polskich firm przemysłowych.


– Jako działający już od 2019 roku hub innowacji cyfrowych hub4industry, zdajemy sobie sprawę, że proces automatyzacji i cyfryzacji polskich przedsiębiorstw w zgodzie z ideą przemysłu 4.0 wymaga czasu, ale przede wszystkim właściwego ukierunkowania firm i nieustającej edukacji – mówi koordynatorka projektu Aleksandra Błaszczak.


Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, które planują rozwijać się w zakresie inteligentnej robotyzacji, AI, cyberbezpieczeństwa, additive manufacturing, łączności 5G, IoT oraz BIM. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, usług doradczych czy testowania technologii w zakładach produkcyjnych. Planowane jest także prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest zwiększenie świadomości małych i średnich przedsiębiorstw na temat roli nowoczesnych technologii w firmach. Projekt realizowany jest na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, ale mogą z niego skorzystać klienci z całej Polski. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, czyli tzw. EDIH-y to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie regionalnych centrów innowacji cyfrowych. Są one zbudowane są wokół tzw. Orchestratora, czyli instytucji, która łączy partnerów i koordynuje działania, w naszym wypadku jest nim Krakowski Park Technologiczny. EDIH-y tworzą m.in. instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawcy rozwiązań i zaplecza technologicznego oraz uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe.


Do tej pory w Polsce funkcjonowały DIH-y. Jednym z nich był działający od 2019 roku hub4industry mający na celu stymulowanie nowoczesnej cyfryzacji firm. hub4industry wspomagał przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania rozwiązań przemysłu 4.0. Związane z tym tematem kursy e-learningowe zostały przygotowane m.in. przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej. Dzięki internetowym szkoleniom zainteresowane osoby mogą poszerzyć swoją wiedzę np. w zakresie druku 3D i technologii przyrostowych (kurs przygotowany przez dr. inż. Marcina Grabowskiego). Wśród proponowanych szkoleń dostępne są także kursy wprowadzające do tematyki sztucznej inteligencji w przemyśle autorstwa dr inż. Pawła Jarosza. W specjalizacji obszaru laboratoria badawcze dostępny jest kurs przygotowany przez dr inż. Danutę Owczarek. Natomiast zagadnienia dot. metrologii współrzędnościowej porusza kurs przygotowany przez dr hab. inż. Ksenię Ostrowską, prof. PK.

 

 

 

 

 

 

PL Dofinansowane przez Uni Europejsk POS 

 

 

 

 (jg)