Studenci Politechniki Krakowskiej mają możliwość odbywania studiów pierwszego lub drugiego stopnia według indywidualnej ścieżki kształcenia określonej w Procedurze rozwoju indywidualnego i badawczego charakteru kształcenia studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej.


Indywidualna ścieżka kształcenia studenta to oferta kształcenia, realizowana w ramach indywidualnej organizacji studiów, o której mowa w Regulaminie studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, prowadzona pod opieką naukową ze strony mentora – nauczyciela akademickiego PK, dostosowana do indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb studenta. Podkreślić należy, że indywidualna ścieżka kształcenia studenta opisana w ww. procedurze to szczególny, lecz nie jedyny, sposób doboru aktywności i działań prowadzonych przez studenta w ramach indywidualnej organizacji studiów zdefiniowanej w regulaminie.


Indywidualna ścieżka kształcenia jest możliwa do realizacji m.in. poprzez:

 • dobór przedmiotów kształcenia zgodnych z zainteresowaniami studenta: w ramach obowiązującego programu studiów (przy zachowaniu ustalonych efektów uczenia się) albo w ramach zajęć nieobjętych programem studiów,
 • dobór przedmiotów/zajęć dydaktycznych z oferty otoczenia gospodarczego,
 • udział w programie Erasmus, w programie MOSTECH lub w innym programie wymiany studentów,
 • udział w inicjatywach realizowanych przez FutureLab PK,
 • pracę w kołach naukowych PK,
 • nieobjętą programem studiów praktykę lub staż w podmiocie gospodarczym współpracującym z Wydziałem PK,
 • udział/zatrudnienie w projektach badawczych prowadzonych przez Wydział PK,
 • udział w pracach badawczych prowadzonych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego,
 • wykreowanie tematu pracy dyplomowej w związku z realizowanym projektem lub współpracą z podmiotem gospodarczym,
 • ubieganie się o stypendium fundowane przez instytucje zewnętrzne dla studentów/absolwentów studiów na określonych kierunkach.

 

W przypadku realizacji przez studenta indywidualnej ścieżki kształcenia wymogiem jest:

 • na studiach pierwszego stopnia: udział studenta w pracach koła naukowego,
 • na studiach drugiego stopnia: udział studenta w prowadzeniu badań naukowych i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach.


Więcej informacji w sprawie oferty dostępnej dla studentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na PK można uzyskać u Prodziekanów zajmujących się na Wydziałach PK organizacją kształcenia lub sprawami studenckimi.


Oferta studiowania według indywidualnej ścieżki kształcenia jest skierowana do studentów o największym potencjale naukowym, wyłonionych – na zasadach określonych w ww. procedurze – przez Prodziekanów ds. kształcenia lub ds. studenckich.


Student zainteresowany realizacją indywidualnej ścieżki kształcenia może złożyć wniosek w sprawie przyznania możliwości realizowania studiów w tym trybie:

 

 • na studiach pierwszego stopnia: nie wcześniej niż przed rozpoczęciem piątego semestru studiów,
 • na studiach drugiego stopnia:
  • w przypadku absolwenta PK, który realizował indywidualną ścieżkę kształcenia na studiach pierwszego stopnia: przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów drugiego stopnia,
  • w przypadku absolwenta PK, który nie realizował indywidualnej ścieżki kształcenia na studiach pierwszego stopnia, oraz w przypadku absolwenta innej uczelni: przed rozpoczęciem drugiego semestru studiów drugiego stopnia.

 

Po uzyskaniu zgody na korzystanie z indywidualnej ścieżki kształcenia, student składa wniosek w sprawie zatwierdzenia konkretnych działań realizowanych w ramach tej ścieżki kształcenia.

 

Po szczegółowe informacje zapraszamy do Dziekanatów. Ogólnych informacji o procedurze udziela również Dział Kształcenia PK: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..