Kilkunastoosobowa delegacja Politechniki Krakowskiej, na czele z rektorem prof. Kazimierzem Furtakiem, wzięła udział 4 czerwca w marszu z okazji 25. rocznicy wyborów czerwcowych 1989 roku.


Uczestnicy przeszli w uroczystym pochodzie z Collegium Novum na Rynek Główny, złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej działalność Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego (ul. Sienna 5), a na Rynku wysłuchali hejnału mariackiego i odśpiewali hymn Polski.

 


Marsz Rektorów (na zdjęciach powyżej / fot. Jan Zych) był inicjatywą Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa i ma być uczczeniem wydarzeń, które zapoczątkowały 25-letni okres wolnej, demokratycznej Polski.