Tworzywa sztuczne - z tą nazwą spotkał się niemal każdy, ale mało kto zna się na nich tak jak studentka PK Kinga Krużel. Jej wiedza ujęta w pracy dyplomowej zachwyciła jury konkursu zorganizowanego przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

 

 

Inż. Kinga Krużel znalazła się w gronie finalistek konkursu na najlepsza pracę dyplomową z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. Za prace zatytułowaną „Ocena wpływu kondycjonowania na strukturę i właściwości nanokompozytów biopoliamidu z nanocelulozą” otrzymała wyróżnienie. Wyniki swoich badań studentka Politechniki Krakowskiej przedstawiła podczas finału konkursu. Finał odbył się na Politechnice Warszawskiej, a Kindze Krużel podczas niego towarzyszyła promotorka dr inż. Agnieszka Leszczyńska oraz recenzent pracy dr Konstantinos Raftopoulos.

 

 

Kinga Krużel prezentuje pracę dyplomową na finale konkursu
Fot. Archiwum prywatne Kingi Krużel

 


Tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały wiele dziedzin życia. W świadomości społecznej często kojarzą się one z zagrożeniem dla środowiska. Rynek ten jednak ciągle się rozwija, choćby w związku z ideą zrównoważonego rozwoju. Jej realizacja widoczna jest m.in. w zastępowaniu w produkcji przemysłowej tworzyw pochodzenia petrochemicznego materiałami polimerowymi opartymi o surowce odnawialne.

 

Kinga Krużel opracowała nową koncepcję „zielonego” materiału kompozytowego do zastosowań w przemyśle maszynowym, np. do wytwarzania rurek przewodów paliwowych. Materiał ten łączy dwa biomateriały, takie jak biopoliamid 1010 i nanokryształy celulozowe (CNC). Napełniacze celulozowe są z jednej strony silnie hydrofilowe, a jednocześnie wywołują efekt barierowy w stosunku do dyfundujących cząsteczek wody. Przy ich zastosowaniu pojawia się pytanie o to, jak kompozyty bioPA/CNC będą się zachowywać w warunkach kondycjonowania. Zjawisko to jest wykorzystywane między innymi w procesach automatycznego montażu elementów wtryskowych na linii produkcyjnej w celu zapobiegania pękaniu detali – tłumaczy autorka wyróżnionej pracy.


Studentka badaniom kondycjonowania poddała kompozyty z trzema rodzajami napełniaczy celulozowych, różniących się budową powierzchniową. Na podstawie tych badań stwierdziła ona, że typ modyfikacji powierzchniowej napełniacza ma wpływ na krystaliczność, sorpcję rozpuszczalników a także charakterystykę termomechaniczną bionanokompozytów.

 

 


Z badań studentki wynika, że bionanokompozyty mogą potencjalnie zostać zastosowane m. in. w przemyśle motoryzacyjnym (np. do produkcji rurek paliwowych).


 

 

Jak dodaje inż. Kinga Krużel do podjęcia takiej tematyki zainspirowały ją badania dr inż. Agnieszki Leszczyńskiej nad materiałami kompozytowymi oraz obecne trendy związane z coraz częstszym wdrażaniem i testowaniem materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych.


Kinga Krużel ukończyła na Politechnice Krakowskiej studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna na specjalizacji technologia polimerów. Obecnie kontynuuje ona naukę na studiach magisterskich na tym samym kierunku. Jak sama przyznaje badania nad wytrzymałością i potencjalnymi zastosowaniami bionanokompozytów to nie jedyne jej zainteresowania. Na polu naukowym fascynuje ją także temat optymalizacji wytwarzania kapsuł, które mają potencjalne zastosowanie jako nośniki leków, a także badanie ich stabilności, a to wszystko pod kątem przeciwdziałania takim chorobom jak nowotwory, czy niedokrwienne udary mózgu.

 

 

(jg)