Aktualne orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy niezbędne jest dla doktorantów
kształcących się w Szkole Doktorskiej PK.


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ma podpisaną umowę na bezpłatne wykonywanie
badań lekarskich dla doktorantów Szkoły Doktorskiej PK z poniższym ośrodkiem:


Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie
(w okresie 01.04.2022 – 31.03.2023)
Rejestracja: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.05
Osobiście lub telefonicznie:
12 424 20 13
12 424 20 20
12 424 20 22

Skierowania, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania, wydaje Biuro SD PK,
czynne poniedziałek – czwartek w godz. 9.00 – 13.00.