nekrologi 2023

 

 


mgr inż. Oleg Sakiewicz

emerytowany pracownik Działu Eksploatacji i Zaopatrzenia
zm. 15 sierpnia 2023 r.

 

dr inż. Zofia Kuś

emerytowana pracownica dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
zm. 3 sierpnia 2023 r.

 

Grażyna Cholewa

emerytowana pracownica administracyjna dawnego Instytutu Mechaniki Budowli
zm. 6 lipca 2023 r.
 

dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, prof. PK

długoletni pracownik Instytutu Projektowania Miast i Regionów 
oraz Katedry Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego
Wydział Architektury
zm. 20 maja 2023 r.

dr inż. Edmund Kulawik

emerytowany profesor byłego Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego
zm. 19 kwietnia 2023 r.

 

dr hab. inż. Jerzy Szczęsny, prof. PK

dyrektor Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej (1994-2000)
wieloletni kierownik Zakładu Budownictwa Wodnego
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zm. 19 kwietnia 2023 r.
 

Andrzej Rakoczy

emerytowany pracownik inżynieryjno-techniczny dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Wydział Inżynierii Lądowej
zm. 16 kwietnia 2023 r.
 

mgr inż. Krzysztof de Summer-Brason

emerytowany pracownik Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji
(wcześniej Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji)
Wydział Mechaniczny
 
 

dr inż. Jacek Wierciński

emerytowany pracownik Katedry Pojazdów Samochodowych
Wydział Mechaniczny
zm. 9 kwietnia 2023 r.
<
 

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (2005-2012)
kierownik Katedry Budowy Miast Instytutu Projektowania Miast i Regionów (2014-2018)
Wydział Architektury
zm. 9 kwietnia 2023 r.

 

Halina Rakoczy

emerytowana pracownica administracyjna Katedry Fizyki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
zm. 2 kwietnia 2023 r.

 

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Rektor Politechniki Krakowskiej
prorektor ds. ogólnych (2012-2016 i 2016-2020)
kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (2011-2020)
Wydział Architektury

zm. 22 marca 2023 r.

Kazimiera Katarzyna Snopkowska

emerytowana pracownica dawnego Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali (obecnie Katedra Inżynierii Materiałowej)
oraz
Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

zm. 4 marca 2023 r.

 

Krystyna Hajduk

emerytowana pracownica administracji centralnej PK

zm. 2 marca 2023 r.

 

prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn

doktor honoris causa Uniwersytetu Technologii i Ekonomii w Budapeszcie

prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju kadry naukowej PK (1990–1993)
dyrektor Instytutu Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej (1997–2005)
Wydział  Inżynierii Lądowej 
zm. 28 lutego 2023 r.

 

prof. arch. Witold Cęckiewicz

doktor honoris causa PK,
kierownik Instytutu Projektowania Urbanistycznego
Wydział Architektury
zm. 18 lutego 2023 r.

 

dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK

prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w latach 2008-2016 r.
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zm. 9 lutego 2023 r.

mgr inż. Wiesław Andrzej Komurka

wieloletni pracownik Działu Poligrafii
zm. 8 lutego 2023 r.

 

2022

 

2

 

3

 

4

  

5

  

6