nekrologi 2023

 

 

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Rektor Politechniki Krakowskiej
prorektor ds. ogólnych (2012-2016 i 2016-2020)
kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (2011-2020)
Wydział Architektury

zm. 22 marca 2023 r.

Kazimiera Katarzyna Snopkowska

emerytowana pracownica dawnego Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali (obecnie Katedra Inżynierii Materiałowej)
oraz
Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

zm. 4 marca 2023 r.

 

Krystyna Hajduk

emerytowana pracownica administracji centralnej PK

zm. 2 marca 2023 r.

 

prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn

doktor honoris causa Uniwersytetu Technologii i Ekonomii w Budapeszcie

prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju kadry naukowej PK (1990–1993)
dyrektor Instytutu Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej (1997–2005)
Wydział  Inżynierii Lądowej 
zm. 28 lutego 2023 r.

 

prof. arch. Witold Cęckiewicz

doktor honoris causa PK,
kierownik Instytutu Projektowania Urbanistycznego
Wydział Architektury
zm. 18 lutego 2023 r.

 

dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK

prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w latach 2008-2016 r.
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
zm. 9 lutego 2023 r.

mgr inż. Wiesław Andrzej Komurka

wieloletni pracownik Działu Poligrafii
zm. 8 lutego 2023 r.

 

2022

 

2

 

3

 

4

  

5

  

6