To już tradycja. Politechnika Krakowska po raz XI organizuje ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”. Swoją wiedzą o życiu i działalności patrona PK mogą wykazać się uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci. Podzielona na dwa etapy rywalizacja jest świetną przygodą, a na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe. Ponadto, troje najlepszych uczniów może liczyć na dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Co zrobić, by wziąć udział w konkursie? Wystarczy dokonać elektronicznej rejestracji. Formularz oraz wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie kosciuszko.pk.edu.pl.

 

Elektroniczna rejestracja do udziału w konkursie „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz” rozpoczęła się 13 lutego i potrwa do 10 marca br. Zgodnie z regulaminem, osoby, które w momencie zgłoszenia do konkursu nie są pełnoletnie, zobowiązane są do dostarczenia organizatorom (osobiście lub w formie przesyłki) podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na udział w konkursie. Formularz zgody można pobrać w zakładce Zasady na stronie konkursu. Szczegóły związane z dostarczeniem zgody opisano szczegółowo regulaminie konkursu.

TK 2023

Wszystkie pytania i zagadnienia, z którymi uczestnicy spotykają się w ramach kolejnych etapów rywalizacji, opracowywane są w oparciu o wykaz odpowiednio dobranej literatury. Konkurs ma formułę dwuetapową. I etap został zaplanowany na 24 marca, w rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki na rynku głównym w Krakowie. Będzie to test wiedzy on-line złożony z 30 pytań zamkniętych. Do finału, który odbędzie się 14 kwietnia, zakwalifikuje się dziesięcioro najlepszych uczestników: pięcioro uczniów i pięcioro studentów.


Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, a troje najlepszych uczniów może też liczyć na dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia.


 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Zdobywca I miejsca otrzyma laptop i 2000 zł. Uczestnik, który zajmie II miejsce, zdobędzie czytnik e-booków i 1500 złotych. Za III miejsce przewidziano słuchawki bezprzewodowe i 500 zł. Troje najlepszych uczniów może też liczyć na dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej – nawet 100 punktów na wszystkie kierunki z wyjątkiem architektury krajobrazu i inżynierii wzornictwa przemysłowego.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Nad warstwą merytoryczną konkursu czuwa Komisja w składzie: prof. dr hab. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny), dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury), mgr Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie). Przewodniczącym tego gremium jest prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konkursu „Tadeusz Kościuszko – inżynier i żołnierz”, dostępnej pod adresem: kosciuszko.pk.edu.pl, a także dokładnego zapoznania się z regulaminem XI edycji konkursu, wykazem wymaganej literatury i harmonogramem.

 

(bk)