Opłaty za usługi edukacyjne - rok akademicki 2018/19

PODSTAWA PRAWNA

 

 

UMOWY 

 

Zarządzenie nr 64 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikami:

 

 


Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych III stopnia związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 

Wydział Architektury

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Architektura i urbanistyka 100

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budownictwo 110
Nauki techniczne Transport 71

Wydział Inżynierii Środowiska

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Inżynieria środowiska 50

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Inżynieria chemiczna 50
Nauki techniczne Technologia chemiczna 50

Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn 128
Nauki techniczne Energetyka 128
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa 128
Nauki techniczne Inżynieria produkcji 128
Nauki techniczne Mechanika 128
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Elektrotechnika 84

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych III stopnia wynoszą:

 

Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa opłata semestralna (zł)* koszt godziny dydaktycznej (zł)
Nauki techniczne Budowa i eksploatacja maszyn 12 800 128
Nauki techniczne Energetyka 12 800 128
Nauki techniczne Inżynieria materiałowa 12 800 128
Nauki techniczne Inżynieria produkcji 12 800 128
Nauki techniczne Mechanika 12 800 128

 

*) liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych w semestrze pomnożona przez stawkę godzinową