PODSTAWA PRAWNA

 

 

UMOWY 

 

Zarządzenie nr 64 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikami:

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia w roku 2020/2021 związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce:

 

 

oplaty 2020 21 tab 4

 

*) Oznacza stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych związaną z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, realizowania zajęć w trybie awansu, realizowania różnic programowych oraz zajęć nieobjętych programem studiów.