Ocena Śródokresowa 2023

 

Ocena śródokresowa, to ocena realizacji indywidualnego planu badawczego (IPB).

Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.

Negatywna ocena jest podstawą do skreślenia doktoranta z listy doktorantów szkoły doktorskiej.

Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza, że od kolejnego miesiąca po ocenie stypendium doktoranta wzrasta, i  wynosi co najmniej 57 procent minimalnego wynagrodzenia profesora.

 

Komunikaty

Terminarz Oceny Śródokresowej

Wyniki Oceny Śródokresowej

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum Oceny Śródokresowej