Drukuj

PODSTAWA PRAWNA

 

 

UMOWY 

 

Zarządzenie nr 64 z 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian we wzorach umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej wraz z załącznikami:

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia w roku 2021/2022 związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce