Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. W obu zostało złożonych 427 wniosków, ale finansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln złotych otrzymają 63 projekty. W gronie laureatów jest dr hab. inż. Katarzyny Matras-Postołek, prof. PK z WIiTCh.

 

 

dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK
Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK / fot. Marcin Trela

 

"Szyte na miarę" perowskitowe kropki kwantowe jako element nowych funkcjonalnych nanomateriałów – to nazwa projektu badawczego dr hab. inż. Katarzyny Matras-Postołek, prof. PK. W zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) konkursie SONATA BIS otrzymał on finansowanie w wysokości ponad 2,1 mln zł.


Konkurs SONATA BIS odbył się już po raz dwunasty. Jest on skierowany do badaczy, którzy chcieliby powołać nowy zespół badawczy. Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia dla studentów i doktorantów, zakup aparatury naukowo-badawczej czy też w celu pokrycia innych kosztów, które związane są z realizacja danego projektu. Spośród 400 złożonych wniosków zostało wyłonionych 58 laureatów (9 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 33 w naukach ścisłych i technicznych oraz 16 w naukach o życiu).

 


Finansowanie w wysokości ponad 2,1 mln zł otrzymał projekt dr hab. inż. Katarzyny Matras-Postołek, prof. PK pn. "Szyte na miarę" perowskitowe kropki kwantowe jako element nowych funkcjonalnych nanomateriałów.Drugim zorganizowanym przez NCN konkursem był MAESTRO przeznaczony jest dla doświadczonych naukowczyń i naukowców. W jego 14 edycji zostały złożone 72 wnioski spośród których wyłoniono 5 laureatów.


Grant przyznany przez NCN to nie jedyne tego typu wyróżnienie w dorobku dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK. Jest ona bowiem laureatką kilku nagród oraz stypendiów. Wśród nich znajduje się m.in. stypendium naukowe dla doktorantów z Funduszu im. Stanisława Pigonia Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendium naukowe dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD czy stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus.


W 2015 r. dr inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK została laureatką programu TOP 500 Innovators organizowanego przez MNiSW, w ramach którego odbyła 9-tygodniowy staż na University of California w Berkeley w Stanach Zjednoczonych. Od 2014 r. jest również profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach. Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek jest autorką i współautorką wielu prac naukowych, kilku międzynarodowych zgłoszeń patentowych oraz kilku monografii. W 2015 r. otrzymała ona złoty medal na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków Genewie.