Punkt konsultacyjny Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej został otwarty 30 maja br. w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Urzędu Miasta Krakowa na ul. Wielickiej 28a. Osoby prowadzące lub planujące własny biznes będą tam mogły skonsultować się z fachowcami oraz uzyskać bezpłatne porady.

Konsultanci Centrum Transferu Technologii PK w każdy piątek w godzinach 12.00-16.00 będą udzielać pomocy: w wyszukiwaniu partnerów zagranicznych, w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, we wdrażaniu innowacji i rozwoju badań prowadzonych przez przedsiębiorstwa oraz pozyskiwaniu funduszy na prowadzenie działalności badawczej.

Będzie też można liczyć na pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych, w tym międzynarodowych (np. Horizon 2020) i w zakresie udziału przedsiębiorców w projektach szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych oraz w międzynarodowych programach stażowych.

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska od 1997 roku prowadzi działania informacyjno-szkoleniowe i odgrywa istotną rolę we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. CTT PK ułatwia współpracę uczelni z otoczeniem biznesowym i administruje Internetową Bazę Ofert Politechniki Krakowskiej dla przemysłu, umożliwiającą przedsiębiorcom lepszy dostęp do ofert pracowników naukowych z Politechniki Krakowskiej.


Punkt Obsługi Przedsiębiorcy czyli krakowskie tzw. „jedno okienko” powstało w 2004 r. w wyniku porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Urzędem Statystycznym, Izbą Skarbową i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Krakowscy przedsiębiorcy w jednym miejscu mogą załatwić większość czynności ewidencyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), bez konieczności udawania się do innych urzędów i instytucji.