Tegoroczna edycja konkursu „O Złoty Indeks PK” jest już rozstrzygnięta. Dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnię zdobyły 103 osoby. 25 lutego br. odbył się finał konkursu, w którym tegoroczni maturzyści rywalizowali w zakresie czterech przedmiotów: matematyki, chemii, informatyki i – po raz pierwszy – predyspozycji architektonicznych.

 


Konkurs „O Złoty Indeks PK” odbył się już po raz ósmy. Tegoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony maturzystów. Rekordowa była zarówno frekwencja (do II etapu konkursu zakwalifikowało się 130 osób, a nieobecne były zaledwie dwie), jak również liczba laureatów (w tym roku były to 103 osoby, podczas gdy w zeszłym roku tytuł ten uzyskało tylko 57 osób).


Za organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, której przewodniczył prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer. Nowością w zakończonej właśnie edycji była możliwość wyboru nowego przedmiotu – predyspozycje architektoniczne. Wcześniej rywalizacja toczyła się tylko w trzech dyscyplinach – matematyce, chemii i informatyce.

 

 

indeks
Na zdjęciu, uczestnicy II etapu konkursu „O Złoty Indeks PK” / fot. Jan Zych

 


Stawką w konkursie były dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów I stopnia na PK (za wyjątkiem inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Warto jednak zaznaczyć, że punkty uzyskane z matematyki, chemii czy informatyki nie przysługują w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunki architektura i architektura krajobrazu. Z kolei punkty zdobyte z przedmiotu predyspozycje architektoniczne, są brane pod uwagę wyłącznie w rekrutacji na architekturę oraz architekturę krajobrazu.

 

Na laureatów czekało 200 (laureaci I stopnia), 100 (laureaci II stopnia) lub 60 (laureaci III stopnia) punktów. Laureatami I stopnia zostali uczestnicy, którzy uzyskali wyniki w przedziale od 81 do 100 proc. maksymalnej liczby punktów. Tytuł laureata II stopnia otrzymali uczniowie, których wyniki mieściły się w przedziale 61-80 proc. maksymalnej liczby punktów. Laureaci III stopnia to uczestnicy, których rezultaty mieszczą się w puli od 40 do 60 proc. maksymalnej liczby punktów.

 

„Złote Indeksy PK” zdobyło w tym roku 103 uczniów: 50 osób mierzących się z zadaniami matematycznymi (laureaci I stopnia – 9 osób; laureaci II stopnia – 20 osób; laureaci III stopnia – 21 osób), 27 uczestników, którzy zajmowali się zagadnieniami z chemii (laureaci I stopnia – 3 osoby; laureaci II stopnia – 8 osób; laureaci III stopnia – 16 osób), 16 z informatyki (w tym jeden laureat I stopnia, 9 laureatów II stopnia i 6 laureatów III stopnia), a także 10 osób sprawdzających swoje predyspozycje architektoniczne (jeden laureat I stopnia, czterej laureaci II stopnia i pięciu laureatów III stopnia).

 


8. edycja konkursu „O Złoty Indeks PK” miała rekordową frekwencję (98,46%), a także rekordową liczbę laureatów tj. 103 osoby (w minionym roku 57).


 

W finale konkursu „O Złoty Indeks PK” spotkali się maturzyści z takich województw jak: małopolskie, podkarpackie, śląskie, lubelskie, łódzkie i mazowieckie. Finalistki i finaliści reprezentowali w sumie 56 szkół. Niektóre placówki mogą pochwalić się wieloma laureatami. Przykładem może być I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. W tej szkole uczy się aż 12 laureatów tegorocznej edycji. W dziedzinie matematyki zostało wyróżnionych 9 z nich (jeden laureat I stopnia, dwóch II stopnia i sześciu III stopnia). Maturzystami z tej szkoły jest także dwoje laureatów z chemii (laureaci III stopnia) i  jeden z informatyki (laureat II stopnia).

 

Największą liczbą laureatów I stopnia mogą poszczycić się dwie szkoły. Jedną z nich jest II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Tytuł laureata I stopnia w dziedzinie chemii zdobyło dwóch uczniów tej placówki. Warto zaznaczyć, że z tej szkoły w tejże dyscyplinie jest także trzech laureatów II stopnia i dwóch III stopnia. Również dwoma laureatami I stopnia, ale z matematyki, może pochwalić się Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Z tej szkoły jest także dwóch laureatów III stopnia, którzy mierzyli się z zadaniami matematycznymi, jeden laureat II stopnia z chemii i jeden III stopnia z informatyki. Nazwiska laureatów konkursu i dokładny ranking szkół pod względem osiągnięć ich uczniów zostanie ogłoszony podczas uroczystości rozdania dyplomów.

 

Rejestracja do konkursu prowadzona była elektronicznie między 5 grudnia 2022 r. a 9 stycznia 2023 r. I etap został zorganizowany za pomocą platformy e-learningowej. Finał konkursu odbył się 25 lutego br. w dwóch lokalizacjach: w salach komputerowych na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej oraz w Sali P1 przy ul. Podchorążych. Uroczystość rozdania dyplomów dla laureatów 8. edycji konkursu „O Złoty Indeks PK” została zaplanowana na 21 kwietnia br., o godz. 11.00 w sali konferencyjnej „Kotłownia”.

 

 

 

 

 

 

 (jg)