Za nami druga edycja Demo Day Innowacji 4.0. W Auditorium Maximum UJ zostało zaprezentowanych ponad 60 innowacyjnych technologii z pięciu krakowskich uczelni. Najwięcej, bo aż 18 rozwiązań przedstawili naukowcy z Politechniki Krakowskiej.

 

Demo Day Innowacji 4.0 odbył się już po raz drugi. W otwarciu tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele pięciu krakowskich uczelni: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski; dr hab. dr h.c. Piotr Buła, prof. UEK; prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski; prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz. Podczas otwarcia wydarzenia wykład inauguracyjny zatytułowany „Świat w roku 2023. Trzy magiczne słowa (wiedza, ludzie, innowacje)” wygłosił prof. dr hab. Witold Orłowski. Otwarcie wydarzenia poprowadził mgr inż. Piotr Szuster.

 

Prezentowane podczas wydarzenia wynalazki i technologie, mogą w przyszłości wpłynąć na wiele dziedzin życia. Krakowskie uczelnie postanowiły się zjednoczyć i wspólnie przedstawić innowacyjne rozwiązania inwestorom. Na rolę współpracy uwagę zwrócił w swoim przemówieniu podczas otwarcia wydarzenia prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał. Prorektor ds. nauki podkreślił także znaczenie projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 i wspomniał o korzyściach jakie niesie on zwłaszcza dla młodych twórców.

 

dd
Demo Day Innowacji 4.0 / Fot. Jan Zych

 

Zakres zaprezentowanych podczas Demo Day technologii był bardzo szeroki. Od nowych urządzeń poprzez materiały, żywność funkcjonalną oraz ochronę środowiska naturalnego, aż po nowe terapie i leki. Wszystkie technologie mogą w przyszłości stać się dostępnymi na rynku produktami czy usługami o dużym znaczeniu dla społeczeństwa, bowiem odpowiadają one na istniejące potrzeby. Demo Day stwarza okazję do tego, by wynalazcy mogli poznać inwestorów, którzy umożliwią im zarówno kontynuację badań, jak i wprowadzenie innowacji na rynek.

 

Demo Day Innowacji to wydarzenie współorganizowane przez Centra Transferu Technologii z pięciu uczeni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Rolniczego. Służy ono prezentacji rozwiązań, opracowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Uczelnie te zaprezentowały 64 innowacyjne rozwiązania. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej przedstawili aż 18 innowacji z obszarów inżynierii biomedycznej, energetyki odnawialnej, inżynierii materiałowej, automatyki i robotyki, bezpieczeństwa, kosmetologii.

 

dd5
Demo Day Innowacji 4.0 / Fot. Jan Zych

 

Na Politechnice opracowano m.in. materiały dla stomatologii i implantologii o zaawansowanych właściwościach biologicznych, związki chemiczne o przeciwwirusowym potencjale (w kierunku SARS-CoV-2), fotoutwardzalne systemy polimerowe do nowej generacji wypełnień stomatologicznych, nowy typ cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, polimerowy łańcuch kompozytowy, maszynę indukcyjną z cewką pomiarową do monitoringu i diagnostyki stanu silnika, antywłamaniowe bramy segmentowe i uchylne o budowie hybrydowej i wielowarstwowej, technologię otrzymywania serii preparatów kosmetycznych typu „Anti-pollution czy luminescencyjne powłoki do precyzyjnych pomiarów w tunelach aerodynamicznych.

 

Podczas Demo Day można było nie tylko porozmawiać z twórcami wynalazków. Wydarzenie stanowiło również okazję do skorzystania z konsultacji z rzecznikami patentowymi z Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych czy z doradcami podatkowymi z Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Przedstawiciele firm, które poszukują funduszy na dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań mogli również porozmawiać z ekspertami sieci Enterprise Europe Network oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo-Wschodnia.

 

 

 

 dd2.jpg  dd3.jpg
 dd6.jpg  dd4.jpg

 

 

 

Wynalazki z Politechniki Krakowskiej na Demo Day Innowacji (opis i film o każdym wynalazku z PK):

 

 

 

 

 

(jg)