Uczelniana Sesja Kół Naukowych w roku 2022/2023 obejmuje:

 

1) etap wstępny Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, w formie Wydziałowych Sesji Kół Naukowych  na poszczególnych wydziałach,

 

2) etap finałowy Uczelnianej Sesji Kół Naukowych w formie wystawy i prezentacji na terenie Politechniki Krakowskiej w dniu 1 czerwca 2023 r. plakatów prezentujących najwyżej ocenione wystąpienia podczas Wydziałowych Sesji Kół Naukowych (maksymalnie 60 plakatów przygotowanych przez studentów oraz maksymalnie 10 plakatów przygotowanych przez doktorantów),

 

3) przyznanie nagród za najlepsze plakaty wyłonione spośród wystawionych na terenie Politechniki Krakowskiej – osobno w grupach studentów i doktorantów,

 

4) wydanie księgi abstraktów USKN 23, zawierającej wszystkie plakaty zakwalifikowane do etapu finałowego USKN 23, a także plakaty nagrodzone podczas USKN 22.

 

Plakaty studentów i doktorantów uznane za najlepsze podczas etapu finałowego Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2022/2023 zostaną nagrodzone „bonami na rozwój” .

 

Szczegółowe informacje  dot. Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2022/2023 określa zarządzenie nr 19 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 10 marca 2023. Link do ww. zarządzenia: https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=4254

 

Laureaci Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2022/23