Za nami pierwsza edycja programu MEiN „Perły nauki” na projekty grantowe, w których kierownikami są studenci. Finansowanie uzyskało niemal 100 projektów. W gronie laureatów są także dwie absolwentki Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Agnieszka Bąk oraz mgr inż. Dominika Krok. Na prowadzenie badań naukowych otrzymają one w sumie ponad 479 tys. złotych.


Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu w ramach programu „Perły nauki”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. Laureaci będą realizować różne projekty badawcze, a także artystyczne.

 

Warunkiem udziału w programie było m.in. przedstawienie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 48 miesięcy, a koszt nie przekracza 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu albo z dziedziny nauk rolniczych lub 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki. Kierownik projektu w ramach konkursu też otrzyma wynagrodzenie, które nie przekracza 3 tys. zł.

 

Obrazek przedstawia muszlę z perłą w środku
Fot. Canva

 

 
W pierwszej edycji programu „Perły nauki” wpłynęło aż 335 wniosków, z których wyłoniono 98 zwycięskich projektów. W gronie nagrodzonych znalazły się dwie studentki Politechniki Krakowskiej – mgr inż. Agnieszka Bąk i mgr inż. Dominika Krok.


Doktorantka w Szkole Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria chemiczna, mgr inż. Dominika Krok pracuje nad systemami inicjującymi do druku 3D hydrożeli o regulowanym przewodnictwie i właściwościach mechanicznych. Celem jej badań jest otrzymanie trójwymiarowych struktur hydrożelowych do zastosowań biomedycznych. Mgr inż. Dominika Krok uzyskała dofinansowanie w wysokości 239 580 zł.

 


Mgr inż. Agnieszka Bąk i mgr inż. Dominika Krok laureatkami pierwszej edycji programu MEiN „Perły nauki”.Laureatką „Pereł nauki” jest także mgr inż. Agnieszka Bąk. W swojej pracy naukowej skupia się ona na badaniach funkcjonalnych lekkich struktur porowatych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie. W realizacji projektu pomoże jej dofinansowanie w wysokości 239 970 zł. Mgr inż. Agnieszka Bąk jest doktorantką w Szkole Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria materiałowa, a także jednym z opiekunów sekcji "BudMat" działającej w ramach Koła Naukowego Smart Mat.


Program „Perły nauki” został ogłoszony przez MEiN w 2021 r. Pierwszy nabór wniosków trwał od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Program jest następcą „Diamentowego grantu”, w którym przyznawano pieniądze od 2012 do 2019 roku. Różni się m.in. tym, że poza prowadzeniem badań naukowych, uwzględnia także prowadzenie działalności artystycznej. Pełna lista laureatów pierwszej edycji „Pereł nauki” znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

 

 

 

(jg)