29 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. – Odszedł znakomity architekt i długoletni wykładowca, kolejno prorektor i urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. To bardzo bolesna strata dla uczelni, która utraciła oddanego sobie całym sercem zwierzchnika, skutecznie zabiegającego o rozwój, pozycję i prestiż, a zarazem wybitnego wychowanka, który związany był ze swoją Alma Mater przez pół wieku – napisał w swoim liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Przewodniczył jej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Profesor Andrzej Białkiewicz został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym przez prezydenta RP, a także Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Rektor Politechniki Krakowskiej spoczął na Cmentarzu Rakowickim. W ostatniej drodze prof. Białkiewiczowi towarzyszyła jego rodzina, władze Politechniki Krakowskiej i wydziałów uczelni, byli rektorzy PK, studenci, doktoranci, pracownicy naukowi i administracyjni, przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i miejskich, a także szkół wyższych i instytucji naukowych.  

 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazali na ręce prof. Marii Żychowskiej, małżonki zmarłego rektora, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Minister Piotr Ćwik odczytał też list, który do uczestników uroczystości skierował prezydent RP Andrzej Duda: – Łączę się dzisiaj ze środowiskiem akademickim Krakowa, żegnając powszechnie szanowanego uczonego, cenionego dydaktyka i przyjaciela młodzieży akademickiej. Był człowiekiem o niezwykle szerokich horyzontach i głębokiej wrażliwości na piękno i naturę. Jako rektor ukierunkował działanie uczelni na rozwój idący w parze z przyjaznością wobec środowiska i ludzi.

  

trumna z portretem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza we wnętrzu Kościoła Mariackiego z wieńcami kwiatów trumna z portretem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza we wnętrzu Kościoła Mariackiego z wieńcami kwiatów prorektor Dariusz Bogdał przemawia w kościele mariackim, za nim widoczny arcybiskup Jędraszewski, księża i fragment ołtarza

 

 

Homilię podczas mszy św. w Bazylice Mariackiej wygłosił abp Marek Jędraszewski. – Był człowiekiem prawdy i dlatego był człowiekiem wolnym wewnętrznie. I dlatego tym swoim spojrzeniem, pełnym humanizmu i dobroci, obejmował wszystko: i drugiego człowieka i  swoich współpracowników i swoich uczniów i studentów, ale także piękno świata, którym umiał się zachwycić. Jak również piękno tego wszystkiego, co pochodzi z serc i umysłów ludzkich, i które może przyjąć kształt wspaniałych zabytków tworzących polską i światową kulturę – mówił o śp. prof. Andrzeju Białkiewiczu metropolita krakowski. Podczas mszy żałobnej głos zabrał marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski: – Pragnę dzisiaj w imieniu własnym, samorządu Województwa Małopolskiego oraz całej małopolskiej wspólnoty, podziękować panu prof. Andrzejowi Białkiewiczowi, rektorowi Politechniki Krakowskiej, za jego ogromny wkład w życie Krakowa i Małopolski. Za jego aktywność w tak wielu dziedzinach. Za to, że swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, swoją mądrością, życzliwością potrafił włączać się w przedsięwzięcia dla dobra wspólnego. Marszałek Witold Kozłowski przekazał małżonce śp. rektora Andrzeja Białkiewicza, Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom, które – poprzez swoje zaangażowanie – przyczyniły się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, tym samym wzbogacając dorobek regionu.

 

 

Prorektorzy PK rektorzy innych uczelni i członkowie senatu PK w prezbiterium kościoła mariackiego rektorzy wychodzą z kościoła przechodząc obok portretu rektora Białkiewicza arcybiskup Jędraszewski błogosławi trumnę przed odjazdem sprzed kościoła mariackiego

 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej, wspominając zmarłego rektora PK, powiedział: – Prof. Andrzej Białkiewicz był niezwykłym człowiekiem – doskonałym naukowcem i świetnym organizatorem. Wybór na funkcję rektora Politechniki Krakowskiej był zwieńczeniem jego bogatej kariery akademickiej, a jednocześnie możliwością podjęcia kolejnych wyzwań, z którymi ambitnie mierzył się do ostatniej chwili swojego życia. Odszedł w momencie osiągnięcia kolejnego sukcesu, a mianowicie rosnącej pozycji naukowej i międzynarodowej kierowanej przez niego uczelni.

 

Prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał pożegnał prof. Białkiewicza w imieniu całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej: – Odszedł od nas człowiek wielkiego serca, wspaniałego ducha, wielu talentów, który do końca wspierał rozwój naszej uczelni. Żegnamy Cię, nasz rektorze. Żegnamy Cię, Drogi Andrzeju. Żegnamy Cię z bólem nasz przyjacielu, nasz mistrzu, nasz mentorze. W imieniu społeczności akademickiej chciałem Andrzeju podziękować za Twoje poświęcenie, pracę, trud na rzecz naszej uczelni, Twojej ukochanej Alma Mater. Dziękujemy bardzo!

 

prof. Błażej Skoczeń przemawia nad grobem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza prof. Kozień-Woźniak przemawia nad grobem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza Studenci niosący odznaczenia i zdjęcie śp. rektora Andrzeja Białkiewicza

 

 

Prof. Andrzej Białkiewicz spoczął na Cmentarzu Rakowickim (kwatera XIV, rząd 20, miejsce 30). W ostatniej drodze towarzyszyło mu wiele osób, m.in. Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju. W swoim przemówieniu, wiceprezydent zwrócił uwagę, że prof. Andrzej Białkiewicz był osobowością, która na trwałe wpisała się w historię Krakowa. – Gdy obserwujemy życie Profesora, możemy powiedzieć, że było ono wyjątkowe. To zaangażowanie, społeczność, która przejawiała się w działalności naukowej i zawodowej na rzecz miasta jest tego najlepszym wyrazem.

 

W imieniu studentów Politechniki Krakowskiej głos zabrała inż. Marta Tyrka, przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej: – Zachować pamięć o zmarłym rektorze. Przekazać to przesłanie naszym następcom, że rektor to nie tylko funkcja zapisana w ustawie, że rektor to nie tylko przewodniczący senatu. To osoba, która dba o uczelnię, której zależy na studentach, i która umie spojrzeć na nas przez pryzmat samych dobrych emocji.

 

O zasługach śp. rektora Andrzeja Białkiewicza dla Politechniki Krakowskiej i architektury mówili Marek Kaszyński, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, dziekan Wydziału Architektury PK dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK oraz prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2019-2022. – Jedno z zadań, które sobie postawił, polegało na przygotowaniu Politechniki Krakowskiej do oceny i kategoryzacji. Wkładał w to zadanie całe swoje serce i głęboką nadzieję na odzyskanie należnego Politechnice Krakowskiej miejsca. Tak też się stało. Politechnika Krakowska uzyskała najlepszy wynik w swojej blisko osiemdziesięcioletniej historii. Odchodząc, zostawił uczelnię w znakomitej formie, w roli jednej z najlepszych jednostek naukowych w Polsce – powiedział prof. Błażej Skoczeń. Dziekan Wydziału Architektury podkreślała, że praca dydaktyczna prof. Andrzeja Białkiewicza była ceniona przez studentów i doktorantów. – Bardzo go lubili i szanowali za jego szczerość, dobro oraz precyzję i konkretność. Żegnamy Jego Magnificencję Rektora jako ojca naukowego odrodzenia naszego Wydziału – mówiła prof. Magdalena Kozień-Woźniak. – Jako architekt doskonale rozumiał jak ważna jest jakość przestrzeni wokół nas. Środowisko architektów traci dziś postać wielkiego formatu – wspominał zmarłego rektora Marek Kaszyński.

 

 

Dla wszystkich, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w uroczystościach,

przygotowana została transmisja mszy z Bazyliki Mariackiej.

 

relacja ze mszy na stronę

 

 

(bk)

 

przed wejciem do kościoła Mariackiego trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza wnoszona do kościoła mariackiego Kościół Mariacki, rektorzy za trumną ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza wchodzą do prezbiterium

 

rektorzy w stallach prezbiterium kościoła mariackiego

 

 

prezbiterium kościoła Mariackiego, trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza i wieńce, widok od strony ołtarza 

 

 

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Ćwik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazują na ręce prof. Marii Żychowskiej małżonki zmarłego rektora Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 

 

 trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza przed ołtarzem mariackim, obok portret i wieńce kwiatów, pry ołtarzu księża Arcybiskup Marek Jędraszewski przy ołtarzu  Arcybiskup Marek Jędraszewski przy ołtarzu 

 

trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza, obok wieńce kwiatów, w tle poczet sztandarowy, prorektorzy i dziekani PK oraz rektorzy innych uczelni

 

 

Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego 

 

 

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Politechniki Śląskiej 

 

 Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał przemawia w kościele mariackim  Rodzina  ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza w kościele mariackim Arcybiskup Marek Jędraszewski z kropidłem przed trumnę ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza w kościele mariackim 

 

trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza wynoszona z kościoła mariackiego

 

poczty sztandarowe przed kościołem mariackim  księża przed kościołem mariackim 
 Bractwo kurkowe, prorektorzy PK, rektorzy innych uczelni, minister Ćwik i rodzina  ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza przed kościołem mariackim  trumna ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza w samochodzie na Cmentarzu Rakowickim  wieniec od prezydenta RP Andrzeja Dudy

 

Kondukt na cmentarzu Rakowickim

 

Kondukt za trumną ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza na Cmentarzu Rakowickim   Prorektorzy i senat PK przy grobie ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza
 kardynał Stanisław Dziwisz i ks. prałat Grzegorz Szewczyk ksiądz kardynał Satanisław Dziwisz i żona ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza przy grobie na Cmentarzu Rakowickim  Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju przemawia nad grobem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza 

 

 Marek Kaszyński Prezes Oddziału w SARP Oddział Kraków przemawia nad grobem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza

 

 

 dr inż. Jacek Wojs Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK przemawia nad grobem ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza

 

inż. Marta Tyrka, Przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej przemawia nad grobem  ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza 
 prorektor Dariusz Bogdał dziękuje za udział w pogrzebie ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza  składanie wieńców na grobie ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza Kwiaty i wieńce na grobie ś.p. rektora Andrzeja Białkiewicza 

Fot. Jan Zych