04.04.2023r.

 

Zapraszamy do składania wniosków na konkurs o Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela za najlepszą pracę naukową (np. pracę doktorską, monografię, cykl artykułów w ostatnich trzech latach).

 

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.

 

Wnioski mogą składać dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek pozawydziałowych w terminie do 28 kwietnia 2023 r. w Dziale Badań Naukowych.

 

Regulamin konkursu