Rekrutacja na II edycję bezpłatnych mobilnych studiów podyplomowych na kierunku napędy i sterowanie płynowe zakończy się 7 września.


Kierunek funkcjonuje od 2013 roku w ramach projektu innowacyjnego „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem”, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.


Słuchacz w czasie studiów będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę z pneumatyki, hydrauliki, elektropneumatyki i elektrohydrualiki. Uzupełnieniem zajęć dydaktycznych będą zajęcia praktyczne w postaci wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.


Jak podkreślają twórcy projektu, rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Dlatego szczególnie zachęcają do udziału w studiach kobiety, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte na studiach technicznych.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.edumobile.pk.edu.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.