Podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie nie zabrakło przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. Wynalazki zaprezentowała tam laureatka XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” – mgr inż. Dagmara Słota. W wyjeździe do Genewy towarzyszyła jej mgr inż. Magdalena Bańkosz. Doktorantki za zaprezentowanie wynalazku dotyczącego biomateriału na implanty kości otrzymały srebrny medal.

 

Opracowane przez mgr inż. Dagmarę Słotę i zespół z PK wynalazki związane są z chirurgią i medycyną regeneracyjną tkanki kostnej. Rozwiązania te zostały docenione w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, w którym wybrano 5 laureatów. Zwycięzcy konkursu swoje osiągnięcia prezentowali podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie. Za zaprezentowanie wynalazku "Bioactive composite materials for bone tissue engineering" doktorantki otrzymały srebrny medal w kategorii M: „Medicine - Surgery - Orthopaedics - Material for disabled”. Nagrodzone medalem rozwiązanie dotyczy  opracowania biomateriału na implanty kości w ramach projektu TEAM-NET „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego" (POIR.04.04.00–00–16D7/18).

 

Dwie młode dziewczyny stoją wpatrzone w obiektyw. Za nimi znajduje się ścianka z nazwą wystawy i logotypy. Obie dziewczyny mają długie włosy. Po lewej znajduje się Dagmara Słota w niebieskiej sukience. Obok stoi Magdalena Bańkosz w beżowej bluzce z kremowymi wzorami i w kremowych spodniach. Obie panie mają na szyjach zawieszone identyfikatory.
Mgr inż. Dagmara Słota i mgr inż. Magdalena Bańkosz na Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie / fot. Archiwum prywatne

 

Wyjazd doktorantek na wystawę stanowił dla nich także okazję do wielu biznesowych rozmów. Swój wynalazek mogły przedstawić m.in. Patrycji Czubkowskiej, zastępcy prezesa Urzędu Patentowego RP oraz Zbigniewowi Czechowi, ambasadorowi i stałemu przedstawicielowi RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Z wynalazkiem zapoznał się także Habip Asan, dyrektor generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

 

Wyjazd do Genewy poprzedziło zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, który adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów szkół wyższych, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego albo przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Zgłoszone rozwiązania obejmują wszystkie obszary techniki, w tym dotyczące maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska.

 

W konkursie tym mgr inż. Dagmara Słota została nagrodzona za dwa osiągnięcia naukowe: „Sposób otrzymywania kompozytu o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapatyt i kompozyt o osnowie polimerowej zawierającej hydroksyapaty” oraz „Sposób otrzymywania dwuwarstwowej bioaktywnej powłoki kompozytowej i dwuwarstwowa bioaktywna powłoka kompozytowa” i to właśnie te rozwiązania prezentowała podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie.

 

Pierwsze rozwiązanie związane jest z opracowaniem sposobu otrzymywania biozgodnych materiałów kompozytowych polimerowo-ceramicznych, zawierających fosforany wapnia oraz polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego, które mają potencjał aplikacyjny w implantologii np. w chirurgii i medycynie regeneracyjnej tkanki kostnej.

 

Drugi wynalazek dotyczy opracowania technologii otrzymywania dwuwarstwowej, bioaktywnej powłoki kompozytowej, zawierającej fosforany wapnia oraz polimery pochodzenia naturalnego i syntetycznego, wykazującej właściwości nośnika substancji aktywnych – białkowych czynników wzrostu. Ta metoda również może znaleźć zastosowanie w implantologii, bowiem bioaktywna powłoka może zostać wykorzystana do pokrywania implantów polimerowych i metalicznych, np. endoprotezy. Więcej informacji o wynalazkach znajduje się w artykule: Dagmara Słota z nagrodą „Student-Wynalazca”. Doktorantka zaprezentuje swoje osiągnięcia naukowe w Genewie.

 

Grantowe pudełko, w którym znajduje się srebrny medal. W środku napis „inventions Geneva”, wokół napis: „salon international des inventions de Geneve”. W tle znajduje się biały dyplom z tym samym napisem.
Srebrny medal, którym zostały nagrodzone mgr inż. Dagmara Słota i mgr inż. Magdalena Bańkosz / fot. Archiwum prywatne

 

Docenione w konkursie „Student-Wynalazca” rozwiązania z Politechniki Krakowskiej zostały opracowane w ramach projektu realizowanego z programu TEAM-NET, finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W przedsięwzięcie zaangażowanych jest kilka instytucji naukowych, które stworzyły konsorcjum. Kierownikiem zespołu z Politechniki Krakowskiej jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec z Katedry Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, zaś technologie, za które nagrodzono mgr inż. Dagmarę Słotę, opracowały także: dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr inż. Agnieszka Tomala, dr inż. Anna Drabczyk, dr inż. Sonia Kudłacik-Kramarczyk, mgr inż. Magdalena Bańkosz, mgr inż. Wioletta Florkiewicz.

 

 

 

 

 

 

(jg)