Po raz kolejny Politechnika Krakowska włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym. Hasło tegorocznej edycji to „ Wiara i rozum”. Termin nadsyłania prac mija 30 września br.

 

 

Ręce, w których ktoś trzyma aparat. Sylwetka tej osoby, jak i tło jest rozmyte. Głównym punktem zdjęcia jest aparat fotograficzny.Konkurs PK adresowany jest zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów fotografii. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie cztery prace (format minimum 30x40 cm) lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. 

 

Na laureatów czekają nagrody finansowe w wysokości: 2500 zł (I nagroda), 1500 zł (II nagroda) i 1000 zł (III nagroda). Wernisaż i ogłoszenie wyników nastąpi w czasie trwania XVIII Dni Jana Pawła II: 13-16 listopada 2023 r.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć pocztą (w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem) na adres: Politechnika Krakowska, Galeria „Gil”, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” lub osobiście na wskazany adres (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00, II piętro, pok. 210). 

 

Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia opisaną godłem-nazwą, takim samym jak przesyłane prace. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie zgodę na udział w konkursie podpisaną przez rodziców lub opiekunów.

 

Pobierz:

 

Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe z Krakowa, w tym Politechnika Krakowska. W ramach Dni JP II – oprócz konkursu fotograficznego – odbywają się wykłady, debaty, konferencje, sesje naukowe, koncerty i konkurs literacki. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Gdzie jesteś źródló? Polska, Ukraina, Europa”, „Ku Pojednaniu”, „Jan Paweł II i co dalej?”, „Uniwersytet”, „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość” czy „Nadzieja”.

 

 

 

 fot. pixabay.com