Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła listę stypendystów programu START czyli  100 najzdolniejszych polskich naukowców przed trzydziestką. Znalazło się wśród nich trzech wybitnych przedstawicieli młodych badaczy z Politechniki Krakowskiej. W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.


Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

 

W gronie nagrodzonych stypendiami znaleźli się młodzi badacze Politechniki Krakowskiej:

 

- dr inż. Katarzyna Mróz z Wydziału Inżynierii Lądowej (budownictwo)

 

- mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska  z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (inżynieria chemiczna)

 

- dr inż. Przemysław Zaręba z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (nauki farmaceutyczne)

 

 Młoda dziewczyna ubrana w granatową bluzę napisem Politechnika. W tle znajduje się ceglana ściana z logotypem Wydziału Inżynierii Lądowej. Dziewczyna patrzy prosto w obiektyw, ma związane włosy i miły wyraz twarzy.  Młoda dziewczyna w czarnej sukience. W rękach trzyma gazetę Forbes, na okładce zdjęcie jej twarzy. Dziewczyna ma rozpuszczone długie włosy i miły wyraz twarzy. Światło pada na twarz fotografowanej osoby. W tle za nią ścianka z napisem „25 under 25” i różnymi logotypami.  Młody mężczyzna z długimi związanymi w kucyk włosami. Patrzy w obiektyw, ma ciemne oczy i brodę. Ma założone ręce. Ubrany jest w biały fartuch spod którego wystaje koszula w czarno-białą kratę. Za nim znajdują się białe szafki i blat, na którym znajdują się różne rzeczy. Wygląd pomieszczenia przypomina laboratorium.

 

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. 100 badaczy nagrodzonych w tym roku zostało wybranych z grona 660 kandydatów. Najwięcej nagrodzonych  reprezentuje nauki techniczne (32) oraz biologiczne i medyczne (28 stypendiów). Łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 31. konkursie w programie START to 3 056 000 zł. Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2023 r. włącznie FNP nagrodziła 3 400 osób i przyznała 4 036 stypendiów w łącznej wysokości ponad 93,5 mln zł.

 Grafika konkursu. Niebieskie tło, u góry po lewej logo fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Poniżej na środku napis "Konkurs START 2023; Najdzolniejsi młodzi naukowcy w Polsce wybrani". Na dole adres: www.fnp.org.pl

 

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze kandydatury kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Na podstawie opinii zebranych na poszczególnych etapach oceny merytorycznej wyboru laureatów  dokonuje Zarząd  Fundacji.  Decyzja  Zarządu  zatwierdzana  jest  przez Radę Fundacji.

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

 

Więcej informacji i lista wszystkich laureatów na stronie Fundacji Nauki Polskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1: dr inż. Katarzyna Mróz / fot. Archiwum prywatne

Zdjęcie 2: mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska / fot. Archiwum prywatne

Zdjęcie 3: dr inż. Przemysław Zaręba / fot. Anna Grudzień

(m)