Opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy (IoT) i sztuczną inteligencję to główny cel projektu, realizowanego wspólnie przez Politechnikę Krakowską i firmę SKK S.A. Umowa w tej sprawie została podpisana w połowie maja br. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe”, skierowanego do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. W konkursie mogły wziąć udział przedsiębiorstwa i jednostki naukowe działające w ramach konsorcjów.

 

 

NCBR wybrało do finansowania 117 projektów. Ich wykonawcy otrzymają łącznie ponad 800 mln zł. Realizowane przedsięwzięcia obejmują działania badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie, przetestowanie, a także docelowo wdrożenie konkretnych produktów i technologii we wskazanych obszarach badawczych. Projekt pn. „SKK Hive Analysis – Optymalizacja procesów logistycznych w oparciu o Internet rzeczy i sztuczną inteligencję” realizowany jest przez krakowską firmę SKK (lider) oraz Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Dofinansowanie projektu (szacowanego na ponad 6,5 mln zł) wynosi 5 187 889,31 zł. Politechnika Krakowska otrzyma 1 797 559,66 zł. Funkcję kierownika projektu po stronie PK sprawuje dr inż. Teresa Gajewska z Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego, jej zastępcą jest dr inż. Grzegorz Kaczor z tej samej jednostki, zaś kierownikiem całego przedsięwzięcia – dr inż. Augustyn Lorenc, również pracujący w Katedrze Pojazdów Szynowych i Transportu WM PK.

 

Dwa niebieskie pojemniki przypominające wyglądem skrzynie. Jeden otwarty, a drugi zamknięty. Na wieku tego zamkniętego położony jest laptop z jakimiś danymi na ekranie. Pojemniki stoją na palecie w pomieszczeniu, którego wygląd przypomina magazyn.
Pojemnik izotermiczny w zimnym łańcuchu dostaw analizowanym w ramach projektu

 

Głównym celem projektu realizowanego przez konsorcjum z udziałem PK jest opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy i sztuczną inteligencję, z wykorzystaniem sensorów do pomiaru warunków środowiskowych. Wszystko po to, by jeszcze lepiej zadbać o przewożone towary. Jak wskazują pomysłodawcy przedsięwzięcia, częstym problemem w transporcie jest tzw. przewożenie ładunku schłodzonego jedynie powierzchownie. W przypadku, gdy ładunek jest szybko i mocno chłodzony, temperatura na jego powierzchni może być zgodna z wymaganymi warunkami przewozu, ale zdarza się, że temperatura wewnętrzna jest  znacznie wyższa. W takim przypadku, podczas pomiaru temperatury pirometrem w trakcie wydania ładunku, problem może pozostać niezauważony.

 

W trakcie przewozu towarów przewoźnik lub ich odbiorca musi ponosić dodatkowe koszty chłodzenia, a nie jedynie utrzymania wymaganej temperatury ładunku. Dane wynikające z pomiaru temperatury podczas przewozu mogą odbiegać od wymagań. I niestety, ale z reguły w takim przypadku obwinia się przewoźnika, zamiast nadawcę ładunku – tłumaczy dr inż. Augustyn Lorenc. – Opracowywany system pozwoli wykrywać takie przypadki w oparciu o złożoną analizę jednocześnie temperatury i wilgotności. Dzięki temu odpowiedzialność za wystąpienie zaburzeń w łańcuchu dostaw będzie po właściwej stronie, a jakość produktów ulegnie poprawie – dodaje naukowiec z PK.

 

Jak mówi dr inż. Augustyn Lorenc, system SKK Hive Analysis będzie odznaczał się możliwością przewidywania zagrożeń w oparciu o bieżące odczyty z czujników, parametry przewożonego ładunku, zakładany czas dostawy, temperaturę otoczenia czy rodzaj pojemnika izotermicznego. – Nasze przedsięwzięcie jest złożone. W ramach realizowanych prac wykonamy sensor IoT w technologii Bluetooth Low Energy + 5G oraz przygotujemy aplikację mobilną do pobierania danych z sensorów. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie zestawu danych uczących, odwzorowujących przypadki zaburzeń i istotnych zdarzeń w trakcie procesu logistycznego, a następnie analiza statystyczna zbioru danych – mówi kierownik projektu.

 

Na dalszych etapach naukowcy będą musieli opracować modele odwzorowujące procesy termiczne, przeprowadzić badania procesu obiegu pojemników w komorze termoklimatycznej i zweryfikować opracowane algorytmy w komorze, opracować algorytmy sztucznej inteligencji (ANN, ML) i wreszcie zaimplementować algorytmy w systemie SKK Sensor Analysis.

 


Głównym celem projektu jest opracowanie systemu optymalizacji procesów logistycznych w oparciu o technologie Internetu Rzeczy i sztuczną inteligencję, z wykorzystaniem sensorów do pomiaru warunków środowiskowych.


 

W prace badawcze prowadzone na Politechnice włączy się 5 jednostek. Na Wydziale Mechanicznym będą to: Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu (lider zespołu badawczego oraz zastępca kierownika projektu –  dr inż. Grzegorz Kaczor), Katedra Inżynierii Cieplnej i Procesowej (lider zespołu badawczego – prof. dr hab. inż. Piotr Duda), Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (lider zespołu badawczego –  dr inż. Janusz Pobędza, prof. PK). Po stronie Wydziału Inżynierii Lądowej w projekt zaangażowane są Katedra Systemów Transportowych (lider zespołu badawczego –  dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK) oraz Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów (lider zespołu badawczego – dr hab. inż. Alicja Kowalska-Koczwara, prof. PK). Utworzenie konsorcjum, które realizuje projekt, było możliwie m.in. dzięki trwającej już ponad sześć lat współpracy dr. inż. Augustyna Lorenca ze spółką SKK.

 

Zależało nam na tym, aby Politechnice Krakowskiej po raz kolejny udało się nawiązać współpracę z przedstawicielami przemysłu. Na styku dwóch środowisk – naukowców i przedsiębiorców – powstają najlepsze rozwiązania, które mają największą szansę na wdrożenie – uważa Augustyn Lorenc. – Wspólnie z panią Małgorzatą Kuźnar zaangażowaną w przygotowanie wniosku o dofinansowanie i koordynowanie współpracy międzywydziałowej, chcieliśmy też zintensyfikować współpracę pomiędzy jednostkami badawczymi Politechniki Krakowskiej. W nasz projekt zaangażowanych będzie około 60 osób, zarówno z Wydziału Mechanicznego, jak i Wydziału Inżynierii Lądowej – dodaje naukowiec z PK.

 

Projekt Politechniki Krakowskiej i SKK S.A. realizowany będzie do końca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 (bk)