Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS i SONATA. Do 363 laureatów trafi niemal 520 mln zł. Finansowanie otrzymają także naukowcy z PK. Wspólny projekt Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechanicznego, kierowany przez prof. dr hab. inż. Wiesława Zimę otrzymał wsparcie wysokości 1 014 520 zł.

 

 

W konkursie OPUS 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków. Finansowanie otrzymały 224 wnioski, których wartość wynosi ponad 364,4 mln zł. Wśród nich znajduje się wspólny projekt Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziału Mechanicznego pn. „Innowacyjny system z zastosowaniem pary mokrej do konwersji ciepła odpadowego na energię elektryczną”. Proponowane w projekcie rozwiązanie ma duży wpływ na ograniczenie emisji CO2 do atmosfery. Jego celem jest empiryczne potwierdzenie możliwości wykorzystania pary mokrej w innowacyjnym systemie odzysku ciepła odpadowego.

 

 

Logotyp Narodowego Centrum Nauki

 

 

W ramach projektu „Innowacyjny system z zastosowaniem pary mokrej do konwersji ciepła odpadowego na energię elektryczną” zespół badawczy planuje opracowanie systemu zawierającego implementację niestosowanych dotychczas termodynamicznych obiegów pary mokrej. W ramach projektu zostanie zaadaptowany i zmodyfikowany ekspander śrubowy. System ma zawierać możliwość wykorzystania ciepła odpadowego w zakresie temperatur 150°C do ok. 450°C oraz możliwość wykorzystania do 200 kW odpadowej mocy cieplnej do produkcji energii elektrycznej (opis projektu).

 

Konkurs OPUS na projekty badawcze jest otwarty dla wszystkich naukowców. Standardowo można w nim składać wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W tej edycji konkursu dodatkowo można było składać także wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave.

 


Finansowanie wysokości 1 014 520 zł uzyskał wspólny projekt WIŚiE oraz WM pn. „Innowacyjny system z zastosowaniem pary mokrej do konwersji ciepła odpadowego na energię elektryczną”.


 

Z kolei w ramach konkursu SONATA 18 do NCN wpłynęło 1094 wniosków. Do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Konkurs skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań.

 

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy.

 

Z listą wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursach OPUS 24 i SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać stronie NCN.

 

 

 

 

 

 

(jg, ncn.gov.pl)