Ponad 500 specjalistów z Polski i świata weźmie udział w infraBIM V4 Expo & Multi-Conference, która w dn. 23-25 maja odbywa w murach Politechniki Krakowskiej. To 5. edycja międzynarodowej multikonferencji, która od kilku lat jest najważniejszym wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej, poświęconym cyfryzacji branży budowlanej. W Krakowie można będzie poznać najnowsze technologie, które zmieniają sposoby planowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania infrastrukturą. Oprócz paneli dyskusyjnych, sesji plenarnych z prelekcjami, prezentacji i praktycznych warsztatów na kampusie Politechniki odbędzie się też studencki konkurs budowy mostów … z makaronu oraz pokazy dronów i buldożerów. Kongres współorganizują Europejskie Centrum Cyfryzacji BIM (EccBIM) i Politechnika Krakowska (Wydział Inżynierii Lądowej), przy wsparciu infraTEAM. Na studentów PK czeka 50 darmowych wejściówek na wydarzenie.

 

Cieszymy się, że to właśnie na Politechnice Krakowskiej rozmawiamy o przyszłości branży budowlanej w kontekście jej najnowszych osiągnięć. Jestem pewien, że filozofia, która stoi za  wykorzystaniem technologii BIM w budownictwie i generuje tak wielkie zmiany w nim, wkrótce zagości także w innych dziedzinach naszego życia. Będzie motorem zmian ekonomicznych i społecznych - podkreśla prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej. – Dlatego tak ważne jest, byśmy stwarzali platformę do edukacji, wymiany wiedzy i doświadczeń na temat cyfrowej rewolucji, w której uczestniczymy. Taką platformą jest konferencja infraBIM2023, miejsce spotkań ekspertów branży, ale też młodych jej adeptów, którzy już wkrótce kreować będą naszą rzeczywistość.

 

Tło przechodzące od ciemnego fioletu, przez jasny fiolet, ciemny niebieski do błękitu. Po lewej logo konferencji. Na środku jej nazwa. Poniżej adres oraz data wydarzenia.

 

BIM – klucz do cyfrowego świata

 

BIM (Building Information Modeling) jest – w największym uproszczeniu – metodyką prowadzenia inwestycji budowlanej opartą na efektywnym wykorzystaniu informacji. – BIM to to nie tyle narzędzie czy jakaś nowa technika, ale całkowicie nowe podejście do cyfryzacji budownictwa - mówi dr inż. Jacek Magiera, ekspert w zakresie BIM z Katedry Technologii Informatycznych w Inżynierii Wydziału Inżynierii Lądowej PK. – To i nowa technologia projektowania i realizacji obiektów budowlanych, i jedna z metod zarządzania procesem inwestycyjnym, i nowa technologia zarządzania infrastrukturą, a nawet nowa kultura pracy i współpracy przy realizacji inwestycji budowlanych. To klucz do coraz bardziej cyfrowego świata.

 

Metodyki BIM stosuje się, by zwiększyć efektywność i jakość procesu inwestycyjnego, obniżyć koszty budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Służy temu gromadzenie i  wykorzystywanie  danych cyfrowych na każdym etapie życia obiektu: od koncepcji, poprzez projektowanie, budowę, eksploatację, czy dalej przebudowę czy rozbiórkę. BIM jest więc cyfrową alternatywą dla procesów informacyjnych, dotąd opartych na dokumentacji papierowej. Umożliwia efektywną współpracę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie projektowania i realizacji inwestycji.

 

Eksperci na całym świecie potwierdzają, że dalsza automatyzacja i robotyzacja procesów budowlanych możliwa jest tylko przy odpowiednim poziomie cyfryzacji. A jeśli myślimy o cyfryzacji budownictwa, to pierwszym krokiem na tej drodze jest powszechne wdrożenie metodyki BIM – mówi prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej, współtwórca konferencji infraBIM. Jak zaznacza, Kraków odgrywa w tym procesie szczególnie ważną rolę: - Krakowskie środowisko ekspertów BIM, skupionych wokół Politechniki Krakowskiej i AGH, tworzy tak mocny ośrodek, że Kraków mógłby być nawet uznany za stolicę BIM w naszym kraju.

 

Kraków – polską stolicą BIM

 

Powrót konferencji infraBIM do Krakowa po kilku latach to więc powrót do źródeł. - Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej był absolutnym pionierem wdrażania BIM w Polsce – podkreśla dr inż. Jacek Magiera. - Pierwsze narzędzie z technologii BIM - wg ówczesnych standardów i możliwości - nasi studenci mogli zacząć poznawać zaraz na początku XXI wieku, na zajęciach prowadzonych w ówczesnym Samodzielnym Zakładzie Metod Komputerowych w Inżynierii Lądowej. Drugim kamieniem milowym był rok 2010, kiedy Politechnika Krakowska stała się - trzecią w Polsce i jedną z pierwszych w Europie - uczelnią partnerską firmy Autodesk, jednego z liderów rynku oprogramowania BIM. Powołano na uczelni unikalną w skali światowej jednostkę - Centrum Kompetencji Autodesk przy PK, dostarczającego najnowszej wiedzy, kursów, szkoleń i możliwości certyfikacji z oprogramowania Autodesk dla studentów i pracowników PK.

 

Wydział Inżynierii Lądowej PK był też pierwszą jednostką akademicką w Polsce, na której powołano na kierunku budownictwo studia magisterskie ze specjalnością BIM (2015 r.). Obecnie, m.in. dzięki pracom kierowanej przez dr. inż. Jacka Magierę z PK, Międzyuczelnianej Komisji ds. Podstaw Programowych BIM na Polskich Uczelniach Technicznych (pod egidą PZITB), w programach kształcenia na większości uczelni technicznych w Polsce wprowadzono przedmioty związane z BIM, na kilku uczelniach oferowane są studia BIM (I stopnia, II stopnia, podyplomowe). Jednak specjalność BIM na Politechnice oferuje wciąż unikatowy profil kształcenia, ukierunkowany nie tylko na nauczanie narzędzi (oprogramowanie), ale procesu i metodyki BIM i tzw. BIM management. Dlatego jej absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy. Świadomość możliwości, które daje BIM, rośnie więc w Polsce, ale w kwestii jego upowszechnienia w praktyce wiele jest jeszcze do zrobienia. – Prostsze elementy BIM znajdziemy dziś w miarę powszechne w praktyce biur średniej wielkości i większych, ale pełnego, dojrzałego BIM implementowanego w całej perspektywie cyklu życia obiektu budowlanego, praktycznie w Polsce nie ma. Dlatego tak bardzo ta technologia potrzebuje promocji, edukacji i wsparcia - zauważa dr inż. Jacek Magiera.

 

InfraBIM2023 – forum wymiany wiedzy i prezentacji najnowszych technologii

 

InfraBIM2023 to doskonała okazja do szerokiej popularyzacji specjalistycznej wiedzy o cyfrowych technologiach w budownictwie. Będzie okazją do spotkania ekspertów branży budowlanej, przedstawicieli centralnych instytucji zaangażowanych w procesy wdrażania BIM, ekspertów ministerstw, najważniejszych w Polsce urzędów i instytucji, uczestniczących w zamawianiu projektów infrastrukturalnych (m.in. GDDKiA, UZP), przedstawicieli firm projektowych, wykonawczych oraz środowisk naukowych.

 

Podczas infraBIM2023 planowanych jest blisko 60 prezentacji w części plenarnej i wiele warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Tematyka sesji obejmować będzie takie zagadnienia, jak:

 

- BIM w zamówieniach publicznych i projekty pilotażowe;

- zarządzanie bibliotekami i zasobami BIM u producentów, dostawców i projektantów (BIM Content);

- różne komponenty branżowe, jak drogi, koleje, mosty, kubatura (BIM Components);

- wykorzystanie modeli BIM na wyższych poziomach realizacji projektów, np. przy analizie harmonogramów, kosztów, cyklu życia, śladu CO2 (BIM Dimmensions);

- otwarte standardy wymiany danych, które zapewniają interoperacyjność narzędzi BIM i są przez to szczególnie ważne dla publicznych zamawiających (OpenBIM);

- problemy zarządzania zespołami i procesami inwestycyjnymi w kontekście ich cyfryzacji (BIM Management);

- nowe podejście do realizacji projektów budowlanych przez ich wirtualizację (Virtual Design & Construction – VDC);

- integracja technik rekonstrukcji 3D w postaci fotogrametrii, skanowania laserowego, georadarów i użycia dronów (3D Reconstruction).

 

Studenckie mosty z makaronu, drony i buldożery

 

Konferencja to wieloplatformowe wydarzenie multimedialne. W jego organizację zaangażowany był m.in. specjalnie powołany na Politechnice Komitet Sterujący, składający się z pracowników naukowych WIL PK. - Efektem jego pracy jest umożliwienie wystąpień oraz prezentacji osiągnięć naukowych z dziedziny BIM przez ekspertów Politechniki Krakowskiej. M.in. pracownicy Katedry Zarządzania w Budownictwie zorganizowali dla uczestników InfraBIM specjalistyczny workshop z prezentacją możliwości technologii BIM i prognozowanych trendów w rozwoju oprogramowania – zapowiada dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK z WIL PK.

 

InfraBIM 2023 adresowane jest także do studentów. 9 zespołów studenckich z całej Polski, w tym 2 z Politechniki Krakowskiej, będzie rywalizować w konkursie budowy mostów z makaronu (w pierwszym dniu wydarzenia, w g. 14-19),  Makaronowe mosty oceniane będą pod kątem estetyki i wytrzymałości przy użyciu światowej klasy aparatury badawczej Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych WIL PK. Udział w wydarzeniu wezmą również koła naukowe i doktoranci. Studenckie Koło Naukowe Organizacji Budownictwa „SKNOB” patronuje specjalistycznym szkoleniom, w ramach których zostaną zaprezentowane możliwości oprogramowania Navisworks i Revit. Prelegentami będą wybitni eksperci, uczestniczący multikonferencji.  Wydarzenia odbędą się w sali 204 budynku GIL.

 

Na studentów PK czeka 50 darmowych wejściówek na część konferencyjną wydarzenia  (można się po nie zgłaszać mailowo do koordynatora udziału studentów w konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

 Podczas kongresu odbędą się pokazy i prezentacje z zakresu techniki budowlanej w strefie dronów, strefie buldożerów oraz strefie Expo, zlokalizowanych w pobliżu miejsca obrad czyli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Działownia (ul. Warszawska 24). InfraBIM2023 startuje we wtorek (pierwsze warsztaty i start rywalizacji w budowie makaronowych mostów), w środę i czwartek główne panele, oficjalne otwarcie konferencji z udziałem rektora PK prof. Andrzeja Szaraty w środę (24.05 o g. 9, Działownia).

 

>>> Więcej informacji i szczegółowy program wydarzenia na stronie infraBIM2023

 

 

 

 

 

(mas)