01.06.2023r.

 

W dniu 3 lipca 2023 r. w godz. 9.30-14.30 odbędzie się konferencja dotycząca tematyki postępowań w zakresie awansu naukowego, zorganizowana przez Radę Doskonałości Naukową oraz Politechnikę Koszalińską.

 

W ramach tego wydarzenia poruszone zostaną kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. 

 

 

W Konferencji można uczestniczyć w formie on-line (link do transmisji https://youtube.com/live/He3xQuYwV4M?feature=share).

 

Szczegóły odnośnie do tego wydarzenia dostępne są na stronie RDN.