W czwartek 1 czerwca br. odbył się etap finałowy Uczelnianej Sesji Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej. W ramach Wydziałowych Sesji Kół Naukowych do ostatniego etapu zakwalifikowanych zostało 70 plakatów – 60 studenckich i 10 doktoranckich. Zwycięzców tegorocznej edycji USKN poznaliśmy podczas gali w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia”. I miejsce wśród studentów zajęła inż. Kornelia Sowa – studentka pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku inżynieria medyczna na Wydziale Mechanicznym PK, twórczyni projektu „Handy support – nakładka ułatwiająca chwyt dla osób z niepełnosprawnościami”. I miejsce w gronie doktorantów otrzymał mgr inż. Michał Dymek (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej). Zdobywcy najwyższych pozycji zostaną nagrodzeni „Bonami na rozwój”. Przewidziano również punkty do Stypendium Rektora. Od 1 czerwca wystawę plakatów w ramach przygotowanych na USKN 2023 można oglądać na kampusie głównym PK.

 Wiele osób pośród zieleni na głównym kampusie uczelni. Pomiędzy nimi plakaty studentów na stelażach Fot. Jan Zych

 

Wydziałowe Sesje Kół Naukowych odbywały się – w zależności od wydziału – od 11 do 16 maja br. Zgodnie z regulaminem USKN PK organizowanej w trwającym roku akademickim, prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer określił liczbę plakatów biorących udział w etapie finałowym. Minimalna liczba wystawionych plakatów przypadających na każdy wydział wyniosła 5, zaś pozostałe 20 dodatkowych plakatów rozdzielono proporcjonalnie na wydziały, w oparciu o całkowitą liczbę wystąpień podczas WSKN. W związku z tym w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych wzięło udział 60 plakatów studenckich: 8 z Wydziału Architektury, 6 z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, 8 z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, 8 z Wydziału Inżynierii Lądowej, 6 z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, 6 z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 11 z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz 7 z Wydziału Mechanicznego. Do tej puli doszło jeszcze 10 plakatów doktoranckich: 3 w Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej i 7 z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

 

Ocenę plakatów przeprowadziło jury USKN 2023, w skład którego weszli wydziałowi pełnomocnicy dziekanów ds. kół naukowych: dr inż. arch. Farid Nassery (WA), dr Małgorzata Zajęcka (WIiT), dr inż. Zbigniew Pilch (WIEiK), dr inż. Damian Wieczorek (WIL), dr inż. Paweł Karbowniczek (WIMiF), dr inż. Bernard Twaróg (WIŚiE), dr inż. Magdalena Malinowska (WIiTCh), dr inż. Anna Boratyńska-Sala (WM). Plakaty oceniano w skali od 1 do 10. Maksymalna łączna liczba punktów przyznanych przez członków jury każdemu plakatowi wyniosła 70. Wydziałowi pełnomocnicy dziekanów ds. kół naukowych nie mogli oceniać plakatów pochodzących z wydziałów, które reprezentują. Na tej podstawie wyłoniono laureatów Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

 

Wśród studentów, I miejsce zajęła inż. Kornelia Sowa – studentka pierwszego roku studiów II stopnia na Wydziale Mechanicznym – i jej projekt „Handy support – nakładka ułatwiająca chwyt dla osób z niepełnosprawnościami”. Laureatka jest członkinią Koła Naukowego Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego „Form&Function”. II miejsce zdobyła inż. Julia Sadlik z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki (Koło Naukowe Materiałów Funkcjonalnych SMART-MAT, Sekcja BioMat) – twórczyni posteru „Bioaktywne materiały polimerowe na bazie kolagenu i placenty”. III miejsce uzyskał inż. Piotr Demkowicz z Wydziału Inżynierii Lądowej (Koło Naukowe Konstrukcji Mostowych) i projekt „Analiza numeryczna konstrukcji cięgnowych na przykładzie kładki wstęgowej”.

 

Pozostałe miejsca zajęli: IV (ex aequo) – inż. Bartłomiej Szostak (Koło Naukowe el-RAPPRO, WIEiK) za „Wyświetlacz alfabetu brajlowskiego ze sterowaniem poszczególnymi znakami” i Bartosz Słowik oraz Paweł Niedziela (Koło Naukowe COSMO, WIiT) za „Rakiety amatorskie”; VI – inż. Justyna Proszek (Koło Naukowe Nanomateriały, WIiTCh) za poster „Czy nanocząstki perowskitowe faktycznie są toksyczne?”; VII – inż. Jakub Ożóg, inż. Zuzanna Prus (Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska, WIŚiE) za „Zastosowanie koagulantów organicznych do oczyszczania wód powierzchniowych na przykładzie Wisły); VIII – Piotr Jaworski, Kacper Gładysz, Weronika Kowalska, Klaudia Dzióbek, Filip Kryzia, Jadwiga Kosała, Mateusz Krzystoń, Paulina Ferenc, Urszula Talarek, Katarzyna Folta (Koło Naukowe IMAGO, WA) za „Zastosowanie sztucznej inteligencji w grafice komputerowej”; IX – inż. Michał Garncarz (Koło Naukowe Automatyki i Robotyki, WM) za „Podniesienie poziomu technologicznego TRL konstrukcji modułów biomimetycznego pojazdu pływającego”; X – inż. Mateusz Czajka (Conkret – Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych, WIL) za projekt „Analiza porównawcza doboru ustroju nośnego w konstrukcjach żelbetowych wielokondygnacyjnych”.


Wśród doktorantów I miejsce zdobył mgr inż. Michał Dymek (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), twórca projektu „Molecular modeling as a method of designing innovative peptides for cosmetic applications”. Michał Dymek udziela się w Kole Naukowym Chemii i Technologii Organicznej. II miejsce wywalczył swoim posterem „Monitoring oraz wstępna diagnostyka odbiorów zasilanych z rozdzielnic cyfrowych zgodnych z Przemysłem 4.0” mgr inż. Łukasz Sołtysek (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) z Koła Naukowego Sterowania, monitoringu i diagnostyki układów elektrycznych. III miejsce przypadło mgr. inż. Krystianowi Leskiemu i mgr. inż. Przemysławowi Lutemu (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) z Koła Naukowego Procesów Fluidyzacyjnych. Panowie przygotowali projekt pn. „Two-component fluidized bed of corundum and silica gel for application in the waste fuels thermal transformation processes”.

 

Plakaty studentów studiów I i II stopnia uznane za najlepsze podczas etapu finałowego zostaną nagrodzone „Bonami na rozwój” w wysokości: za I miejsce – bon w kwocie 1600 zł, za II miejsce – 1200 zł, za III miejsce – „Bon na rozwój” w wysokości 1000 zł, za miejsca IV-VI – 800 zł, zaś od VII do X – 600 zł. Dla najlepszych plakatów doktorantów przyznane zostaną bony w wysokości: za I miejsce – 1200 zł, za II – 1000 zł, a za III – 800 zł. W przypadku nagrodzonych plakatów utworzonych przez więcej niż jednego autora, wartość przyznanego „Bonu na rozwój” będzie rozdzielana proporcjonalnie pomiędzy wszystkich autorów. Zgodnie z regulaminem USKN, bon może być wykorzystany w całości lub w częściach, wyłącznie w okresie roku od dnia ogłoszenia wyników USKN 23 w formie zwrotu za wyjazdy na konferencje, seminaria, wycieczki lub konkursy o charakterze naukowym lub technicznym, udziały w szkoleniach, zakup literatury, licencji lub oprogramowania. Miejsca w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych premiowane są także dodatkowymi punktami do Stypendium Rektora PK. 12 punktów można otrzymać za zajęcie I miejsca w etapie finałowym USKN, 10 za II miejsce, zaś 8 za III miejsce.

 

(bk)

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z UCZELNIANEJ SESJI KÓŁ NAUKOWYCH

galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia
galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia
galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia
galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia galeria zdjęć z wydarzenia