Dziś rozpoczęła się rekrutacja na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej! Osoby, które chcą studiować na PK mogą dokonać rejestracji za pośrednictwem systemu elektronicznej rejestracji kandydatów. Warto zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i dać sobie szansę na studia na renomowanej uczelni.

 

Grupa studentów stoi przed budynkiem. Od lewej stoi trzech młodych mężczyzn w garniturach. Obok nich stoją cztery młode kobiety. Wszyscy na głowach mają granatowe studenckie czapki
Fot. Jan Zych

 

Kandydat na studia I stopnia ma możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na cztery kierunki studiów, przy czym rejestracja na studia o tej samej nazwie, ale prowadzone w różnej formie (stacjonarnej i niestacjonarnej) oraz prowadzone w języku angielskim, wymaga dwóch osobnych rejestracji. Dodatkowo w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne kandydat ma możliwość dokonania piątej rejestracji na studia prowadzone w formie niestacjonarnej. Każda rejestracja jest niezależna i wiąże się z koniecznością wniesienia osobnej opłaty rekrutacyjnej.

 

Elektroniczna rejestracja na większość kierunków stacjonarnych rozpoczyna się 6 czerwca i potrwa do 18 września. O dzień dłużej, bo do 19 września potrwa elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne. Po dokonaniu rejestracji należy wnieść opłatę rekrutacyjną (nie później niż dzień przed końcem wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego).

 

Siedem próbówek stoi na stole ustawionych w rzędzie. Znajdują się nich kolorowe ciecze. Ustawione są one kolorami od najciemniejszego do najjaśniejszego (grantowy, niebieski, zielony, żółty, dwa odcienie pomarańczowego po czerwony). W tle laboratorium.
Fot. Jan Zych

 

Inny harmonogram obowiązuje w przypadku studiów artystycznych. Inne są także wymagania brane pod uwagę przy rekrutacji. Elektroniczna rekrutacja na studia I stopnia na kierunku architektura rozpoczęła się 29 maja i potrwa do 8 czerwca. Opłatę rekrutacyjną można wnosić do 9 czerwca (decyduje data dokonania wpłaty). Architektura jest kierunkiem, na który obowiązuje egzamin wstępny zaplanowany na 12 czerwca br.

 

Na architekturę krajobrazu kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji od 6 czerwca do 10 września. Portfolio będzie można składać od 12 czerwca do 6 lipca. Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 11 lipca.

 

Elektroniczna rejestracja na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 11 września. Do 7 lipca, a najlepiej zaraz po dokonaniu rejestracji, należy również wnieść opłatę rekrutacyjną. Portfolio w wersji elektronicznej należy składać od 19 czerwca do 7 lipca. Z kolei na 11 lipca br. zaplanowane jest ogłoszenie wyników oceny portfolio.

 

Na kandydatów czeka ponad 30 kierunków studiów. Oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej wyróżnia się pod wieloma względami. Część kierunków posiada certyfikaty, które stanowią swego rodzaju gwarancję właściwego poziomu nauczania. Przykładem może być  architektura, która posiada akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych czy (jako jedyna w Polsce) akredytację Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects). Kierunek architektura jest również notyfikowany przez Komisję Europejską, co oznacza, że dyplom ukończenia studiów jest uznawany w całej Unii Europejskiej.

 

Jakość kierunków potwierdzana jest także w różnych rankingach. Przykładem może być choćby zeszłoroczny Ranking Wydziałów Budownictwa miesięcznika „Builder”, w którym Wydział Inżynierii Lądowej zajął 1 miejsce. To właśnie na tym wydziale można studiować m.in. budownictwo, które w minionym roku otrzymało od Polskiej Komisji Akredytacyjnej certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

 

Politechniczne wydziały nie tylko zdobywają wysokie pozycje w różnych rankingach, ale także liczne nagrody. W ostatnich dniach nagrodzony został chociażby Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki zdobywając tytuł Laureata Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii Wydział Przyszłości.

 

Politechnika Krakowska współpracuje naukowo i dydaktycznie z wieloma znanymi firmami z różnych branż. Studenci mogą w nich odbywać praktyki czy staże. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono renomowanych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Nokia, NEWAG, PKP PLK, MAN, Siemens Mobility, ABB itd.

 

Owocami takiej współpracy są także różne laboratoria, jak np. nowocześnie wyposażone laboratorium dydaktyczne Internetu Rzeczy (IoT), ufundowane przez firmę GlobalLogic, lidera w branży usług inżynierii cyfrowej. Podczas zajęć w GlobalLogic IoT Lab studenci informatyki poznają zagadnienia związane m.in. z podstawami elektroniki i techniki cyfrowej, mikroprocesorami i mikrokontrolerami, systemami wbudowanymi czy platformami sprzętowymi.

  

Dzięki naukowcom z Politechniki Krakowskiej powstają nowatorskie rozwiązania m.in. w zakresie ekologii, energetyki, inżynierii i chemii medycznej, przemysłu 4.0, budownictwa czy kompleksowych badań części maszyn i urządzeń. Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiedniego zaplecza badawczego. Przykładem może być chociażby unikatowe na polskich uczelniach stanowisko laboratoryjne do badań hydroenergetycznych działające w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

 

Oczywiście na PK działa też wiele innych, nowoczesnych placówek z ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym. Uczelnia bowiem ciągle poszerza swoje zaplecze badawcze. Wkrótce rozpocznie się chociażby budowa unikatowego w skali globalnej Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Będzie ono realizowane w ramach projektu Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej (NSMET), którego liderem jest Politechnika Krakowska. Unikatowa aparatura badawcza pozwoli na wykonywanie w Polsce najdokładniejszych pomiarów współrzędnościowych świata.

 

 

Politechnika Krakowska znajduje się w gronie trzech najlepszych uczelni w Polsce, jeśli chodzi o wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. Politechnika poddała ewaluacji działalność naukową w ramach 8 dyscyplin: architektura i urbanistyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Zgodnie z ostatecznymi decyzjami MEiN wszystkie otrzymały kategorię naukową A+ (poziom wiodący) lub A (poziom bardzo dobry). Równie dobre wyniki w ewaluacji uzyskały jeszcze tylko dwie polskie uczelnie – Politechnika Wrocławska i Politechnika Poznańska.

 

Sala dydaktyczna. Na stolikach rozłożone laptopy, monitory, myszki i klawiatury. Przy stolikach krzesła. W czarne, białe i pomarańczowe ściany.
Fot. Jan Zych

 

Ciekawe kierunki studiów, które gwarantują dobrą pozycję na rynku pracy oraz mocna marka Politechniki Krakowskiej  to nie jedyne atuty uczelni. Słynie też z szerokiego pakietu wsparcia dla swoich studentów. Stworzyła w ostatnich latach specjalne programy stypendialne, którymi nagradza najlepszych i najbardziej aktywnych studentów i to już od I roku studiów.

 


Na kandydatów czeka ponad 30 kierunków studiów. Oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej wyróżnia się pod wieloma względami. Część kierunków posiada certyfikaty, które stanowią gwarancję właściwego poziomu nauczania.


 

Nagrody dla studentów I roku

Uczelnia funduje nagrody finansowe dla studentów I roku, którzy z dobrymi wynikami zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną na PK. Dla nich Politechnika Krakowska stworzyła program “Student Lider I roku” . W tym roku przyznano z niego nagrody finansowe ponad 120 studentom ze wszystkich wydziałów uczelni.

 

Dla aktywnych studentów – stypendia z własnego funduszu PK

Politechnika Krakowska stworzyła też w ostatnim czasie Własny Fundusz Stypendialny, z którego funduje stypendia dla aktywnych studentów. Uczelnia uruchomiła specjalny program premiujący aktywnych studentów-naukowców w 2021 roku. Od początku jego istnienia do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów trafiło z ponad pół miliona złotych. Konkurs stypendialny odbywa się dwa razy do roku, w pierwszej tegorocznej edycji nagrodzono stypendiami w łącznej wysokości blisko 140 tys. zł 23 studentów. Podobna kwota planowana jest do rozdysponowania w drugim tegorocznym naborze, który właśnie trwa.

 

Wysokie stypendia rektora

W tym roku akademickim stypendium rektora – w wysokości 1250 zł (jedne z najwyższych w Polsce) - otrzymuje blisko 900 studentów PK. Osoby w trudnej sytuacji materialnej lub nagłych trudnych sytuacjach życiowych mogą skorzystać ze stypendium socjalnego lub bezzwrotnych zapomóg. Dla ustalenia wysokości  stypendium socjalnego brany jest pod uwagę najkorzystniejszy dla studentów próg dochodowy z obecnie możliwych prawnie.

 

Bardzo wysokie stypendia dla osób z niepełnosprawnościami

Studenci Politechniki Krakowskiej mogą też ubiegać się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Stypendium przyznawane jest na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W roku 2022/2023 stypendia wynoszą: stopień znaczny niepełnosprawności – 1500 zł, stopień umiarkowany – 1000 zł, stopień lekki – 800 zł.

 

Wsparcie psychologiczne

Politechnika Krakowska stworzyła też system wsparcia psychologicznego dla studentów, potrzebujących opieki psychologa czy pedagoga. Służą im m.in. powołane w ubiegłym roku Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej PK i Akademicki Punkt Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Wsparcie dla studentów sportowców

Sportowcy, także ci profesjonalnie uprawiający sport, mogą liczyć na Politechnice Krakowskiej na różne formy pomocy ze strony uczelni, tak, by łatwiej byłoby im łączyć trening na zawodowym poziomie z wymagającymi studiami technicznymi. Obecnie student-sportowiec może na Politechnice Krakowskiej uzyskać stypendium rektora tylko na podstawie punktów przyznawanych za znaczące osiągnięcia sportowe (średnia ocen nie jest wymagana przy aplikowaniu o nie, choć może pomóc). Medaliści mistrzostw Polski już od I roku studiów mogą otrzymać stypendium rektora. Uczelnia zapewnia możliwość dopasowania planu studiów do indywidualnych potrzeb i możliwości studenta (poprzez uwzględnioną w regulaminie studiów Indywidualną Organizację Studiów), korzystali lub korzystają z niej m.in. koszykarka Natalia Popiół, studentka Wydziału Architektury, lekkoatleta Filip Kostkiewicz, student informatyki na WIiT, a we wcześniejszych latach biegacz Patryk Marmon, student Wydziału Mechanicznego czy reprezentantka Polski w szermierce, olimpijka Renata Knapik-Miazga (teraz już absolwentka Wydziału Mechanicznego). Sportowcy mogą też starać się o miejsce w akademiku ze specjalnej puli dla nich (na wniosek złożony do klubu uczelnianego AZS).

 

Uczelnia ma znakomite obiekty sportowe (hale, korty tenisowe, kluby fitness, własny ośrodek żeglarski) i kilkadziesiąt sekcji sportowych, w których można profesjonalnie lub amatorsko uprawiać sport.

 

Laboratorium studenckich innowacji – FutureLab PK – wsparcie dla studentów-wynalazców

To specjalna jednostka uczelni, powołana kilka lat temu, by wspierać studencką innowacyjność. Udziela wsparcia organizacyjnego, finansowego, promocyjnego grupom studenckim, które realizują projekty wynalazcze. Dzięki takiej pomocy studenci Politechniki mogą budować pływające betonowe kajaki i wygrywać nimi międzynarodowe zawody, wysłać w stratosferę sondy kosmiczne, konstruować bolidy wyścigowe i roboty czy odkrywać nowe materiały dla medycyny. Za pośrednictwem FutureLab uczelnia organizuje konkursy na granty studenckie, dzięki którym młodzi wynalazcy mogą realizować najbardziej śmiałe pomysły.

 

 

 

(jg)