3 października Politechnika Krakowska zainauguruje uroczyście 79. rok akademicki. Wydarzenie odbędzie się o godz. 10.30 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” na kampusie głównym PK. Poprzedzi je Msza Święta (o godz. 9.00) w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1. W tym roku Politechnika wraca do tradycji pochodu, który – na czele Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej – przejdzie, po zakończeniu mszy, z kościoła do budynku „Działowni”. Uroczystości w dniu 3 października towarzyszyć będzie Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata”. Zgodnie z akademickim obyczajem, studenci reprezentujący wydziały PK zostaną immatrykulowani, a zaproszony gość wygłosi wykład inauguracyjny. Uroczystość będzie transmitowana on-line za pośrednictwem strony internetowej PK.

 

ImmatrykulacjaInauguracja roku akademickiego w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” rozpocznie się o godz. 10.30. W programie m.in.:

 

- Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, rektora Politechniki Krakowskiej;

 

- Immatrykulacja studentów;

 

- Wykład inauguracyjny „Inżynieria w praktyce – doświadczenia rodu książąt Lubomirskich” wygłosi prezes Grupy Landeskrone i Fundacji Książąt Lubomirskich książę Jan Lubomirski-Lanckoroński;

 

- Wręczenie nagród dla młodych naukowców oraz Pucharu im. profesora Izydora Stella-Sawickiego dla wyróżniającego się wydziału PK;

 

- Wystąpienie Izabeli Paluch, prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK;

 

- Wystąpienie Marty Tyrki, przewodniczącej Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós. Po zakończeniu inauguracji, w Sali Senackiej nastąpi wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK. To już 25. edycja tego ważnego dla absolwentów i całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej wydarzenia.