Naukowcy z Politechniki Krakowskiej ponownie znaleźli się w prestiżowym rankingu TOP 2% najczęściej cytowanych na świecie! Dwa najnowsze zestawienia najbardziej wpływowych ludzi nauki, opracowane na podstawie całości dorobku naukowego oraz na bazie cytowań w 2022 r., opublikowali właśnie analitycy z Uniwersytetu Stanforda i wydawnictwa Elsevier.

 

Dwoje naukowców pracuje nad czymś w laboratorium. Mają na sobie białe fartuchy, siedzą przy komputerach. Mężczyzna trzyma w ręce wydrukiRanking World’s Top 2% Scientists 2023 zawiera nazwiska 2 proc. naukowców świata, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.  Pierwsze zestawienie uwzględnia dorobek naukowy badaczy od początku ich kariery naukowej do końca 2022 r., drugi – dorobek naukowy w 2022 r..

 

Do przygotowania zestawień (John P.A. Ioannidis 2023), October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators", Elsevier Data Repository (V6, doi: 10.17632/btchxktzyw.6) wykorzystano dane z bazy Scopus, dostarczone przez wydawnictwo Elsevier za pośrednictwem ICSR Lab. Brano pod uwagę  złożone kryteria bibliometryczne, wyznaczane m.in. przez takie wskaźniki, jak: indeksy Hirscha (h-index) i Schreibera (hm-index), całkowita liczba cytowań czy cytowania uwzględniające pozycję autora wśród współautorów publikacji.

 

Kolejny rok z rzędu w rankingach najczęściej na świecie cytowanych autorów publikacji naukowych znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej. W zestawieniu za 2022 r. najwyżej sklasyfikowanym autorem z PK jest dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK, dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. W sumie jest w zestawieniu za 2022 rok 15 przedstawicieli PK.

 

W rankingu uwzględniającym całość dorobku naukowego najwyżej plasuje się prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. W tym zestawieniu jest w sumie 14 przedstawicieli Politechniki Krakowskiej. 

 

Badacze z Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% za rok 2022

(wg pozycji zajmowanej na liście TOP 2%)

 

 • Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 • Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 • Dr Zhang Xiao (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 • Prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Dr inż. Reza Teimouri (Wydział Mechaniczny)
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Prof. dr hab. Stanisław Drożdż (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)
 • Dr inż. Kinga Korniejenko (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • Prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • Dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)
 • Dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 

Na liście sklasyfikowano ponad 210 tys. naukowców z całego świata, w tym 1142 z polską afiliacją.

 

 

Badacze z Politechniki Krakowskiej na liście TOP 2% biorąc pod uwagę całość dorobku

(wg pozycji zajmowanej na liście TOP 2%)

 

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • Prof. dr hab. inż. Jan Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • Prof. dr hab. inż. Dawid Taler (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)

 • Prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • Dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • Dr Marek Malinowski, prof. PK  (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • Dr hab. inż. Lesław Bieniasz, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 • Dr hab. inż. Sławomir Wybraniec, prof. PK (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • Prof. dr hab. inż. Radomir Jasiński (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)

 • Dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Muc (Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki)

 • Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz (Wydział Inżynierii Lądowej)

 • Dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK (Wydział Informatyki i Telekomunikacji)

 

Na liście sklasyfikowano ponad 204 tys. naukowców całego świata, w tym 1119 z Polski.

 

 

Szczegółowe zestawienia TOP 2% najczęściej cytowanych naukowców świata 

 

(mas)

 

Fot. Canva