Studia podyplomowe

Jednostka prowadząca Nazwa studium podyplomowego
Wydział Architektury

Podyplomowe Studia Rewitalizacji

nabór trwa

Wydział Architektury

BIM - technologie cyfrowe w architekturze i budownictwie

Wydział Architektury

Planowanie krajobrazu i gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury
+
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Architektura i budownictwo zrównoważone

upoważniające również do uzyskania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Wydział Architektury
trwa nabór na edycję 2017/18 
Wydział Architektury

Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków
Architektury i Urbanistyki

nabór trwa

Wydział Architektury

Środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja

Wydział Architektury Zieleń w Układach Historycznych
Wydział Architektury
+
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury
i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych

Wydział Architektury
+
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Podyplomowe Studia z Zakresu Badań i Analiz Architektury Historycznej
Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej
Nowoczesne technologie elektryczne w transporcie
- studia dofinansowane z EFS
Wydział Inżynierii Lądowej
+ Wydział Inżynierii Środowiska PK
+ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
+ Spółka Usług Pożarniczo-Ochronnych SUPO Cerber sp. z o.o.
+ Spółka SMAY sp. z o.o.

Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru

Wydział Inżynierii Lądowej BIM dla inżynierów budownictwa
Wydział Inżynierii Lądowej

Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków

nabór trwa do 5 października 2016 r. (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) - prosimy TYLKO o wypełnienie ankiety

Wydział Inżynierii Lądowej

Miejski transport zbiorowy – zarządzanie, organizacja, nowoczesne technologie i informatyczne wspomaganie

Wydział Inżynierii Lądowej

Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych

Wydział Inżynierii Lądowej Stosowanie Eurokodów w budownictwie
Wydział Inżynierii Lądowej

Inżynieria ruchu drogowego (L-2)

Wydział Inżynierii Lądowej

Zarządzanie infrastrukturą lotniskową (L-2)

Wydział Inżynierii Lądowej

Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego

Wydział Inżynierii Lądowej Procedury FIDIC w przedsięwzięciach budowlanych z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych
Wydział Inżynierii Lądowej

Koordynator bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w budownictwie

nabór trwa

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
+
ICHEMAD-PROFARB Gliwice
Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie
Wydział Mechaniczny

Cywilne użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych

Wydział Mechaniczny

Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych

Wydział Mechaniczny Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik IWE (M-2)
Wydział Mechaniczny

Napędy i sterowanie płynowe (M-3)

nabór trwa

Wydział Mechaniczny
+
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Ekspertyza wypadku drogowego (M-4)
Wydział Mechaniczny Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne (M-5)
Wydział Mechaniczny

Międzywydziałowe Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (M-5)

Wydział Mechaniczny Technologie informacyjne w procesach produkcyjnych (M-6)
Wydział Mechaniczny

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Program Executive MBA (M-6)
nabór trwa

Wydział Mechaniczny

Studia Podyplomowe Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

nabór trwa

Centrum Pedagogiki i Psychologii

Doradztwo zawodowe

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm ISO 9000

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
nabór trwa
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
nabór trwa
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości
nabór trwa
Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Zarządzanie energią

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Logistyka i transport drogowy

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Systemy sieciowe i bazodanowe

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Diagnostyka pojazdów samochodowych - budowa, eksploatacja, naprawa

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Zarządzanie zasobami ludzkimi

nabór trwa

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości

Zamówienia publiczne

nabór trwa

Politechnika Krakowska
+
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

Podyplomowe studia Gospodarki Nieruchomościami: szacowanie nieruchomości (L-1)

nabór trwa

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
+
Fundacja Sendzimira

Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast