Osoby oczekujące w Krakowie na przyjazd tramwaju może zaskoczyć propozycja podróży w kierunku przyszłości. Właśnie w taką drogę, zarówno w przenośni, jak też całkiem dosłownie, chce zaprosić Politechnika Krakowska. Tramwaj z hasłem „Politechnika Krakowska – kierunek przyszłość. Innowacje dla rozwoju Krakowa” już od jakiegoś czasu jeździ ulicami miasta. Swoją kampanią PK włącza się w promocję zrównoważonego transportu, a także przypomina, że technologie i rozwiązania, nad którymi pracują naukowcy z Politechniki, są wyjściem naprzeciw ważnym kwestiom nurtującym społeczeństwo. Trudno dziś wyobrazić sobie Kraków bez jego Politechniki. Uczelnia, która w 2025 r. będzie obchodzić jubileusz 80 lat działalności, ma ogromne znaczenie dla miasta i regionu. Politechnika Krakowska tworzy m.in. innowacje dla rozwoju Krakowa i województwa, a zdanie naszych ekspertów brane jest pod uwagę w wielu ważnych dla mieszkańców kwestiach, jak rozwój systemu transportowego Krakowa, odnowa zabytków, jakość powietrza, zarządzanie odpadami, tworzenie zielonych przestrzeni – mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata.

 

 

Od dawna Kraków i inne miejscowości Małopolski zmagają się w okresie jesienno-zimowym z problemem smogu. Mimo różnych działań, zjawisko ciągle się utrzymuje, o czym mieszkańcy niestety znów mogą się przekonać. Potrzeba szeregu działań, nad którymi pracują też badacze z Politechniki Krakowskiej. Uczelnia jest prężnie działającym ośrodkiem naukowym, który kształci kadrę inżynierską dla wielu branż, realizuje badania, szuka nowych rozwiązań oraz wspiera swoją bazą laboratoryjną i wiedzą ekspercką firmy, samorządy i inne instytucje. PK bliskie są aktualne zagadnienia, a więc wspomniany problem smogu, zrównoważony transport, skuteczna alternatywa dla paliw kopalnych czy nowoczesne sposoby produkcji leków.

 

tramwaj w kolorze granatowym z grafiką reklamową uczelni tramwaj w kolorze białym z grafiką reklamową uczelni

 

 

„Politechnika Krakowska – kierunek przyszłość. Innowacje dla rozwoju Krakowa”

 

Politechnika Krakowska od wielu lat współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie. Kooperacja ta jest wielopłaszczyznowa i dotyczy m.in. wsparcia eksperckiego i dydaktyki. Na Wydziale Mechanicznym PK działa symulator tramwaju NGT6, który używany jest też w procesie kształcenia kandydatów na motorniczych MPK. Dzięki współpracy PK i MPK, właśnie pojazd z rodziny Bombardier Flexity Classic stał się jednym z wielu elementów kampanii „Politechnika Krakowska – kierunek przyszłość. Innowacje dla rozwoju Krakowa”. Na jej potrzeby, PK przygotowała specjalne materiały wideo. Pierwszy film można już zobaczyć w Internecie. – Naszym filmem pt. „Jak dostać się na PK”, chcemy zachęcić młodych ludzi do tego, by wybierali kierunki studiów z szerokiej oferty kształcenia Politechniki i nie bali się rekrutacji na uczelnię techniczną. Świat czeka na inżynierów – ekspertów gotowych do rozwiązywania różnych problemów, z którymi wszyscy musimy się mierzyć – tłumaczy Anna Chmura, kierownik Działu Promocji PK. – Aktywność, samorealizacja, pasja – do tego zachęcamy studentów i pokazujemy, że można to wszystko połączyć ze studiami na PK, co potwierdzają nasi żacy. Wśród nich Dorota Zawadzka z Wydziału Mechanicznego, której od dzieciństwa towarzyszy pasja związana z pojazdami szynowymi. Pani Dorota rozwija swoje zainteresowania na kierunku środki transportu i logistyka, a zawodowo realizuje się jako motornicza krakowskiego MPK. Jej przykład udowadnia, że dla tych, którzy chcą, wszystko jest możliwe – dodaje Anna Chmura. – Na PK bardzo duży nacisk kładziemy nie tylko na rozwój naukowy, ale również sportowy. Nieprzypadkowo w naszym filmie wystąpili studenci udzielający się w KU AZS PK. Sportowcy z Politechniki są dobrym przykładem osób, którym nie brakuje pasji, cierpliwego dążenia do sukcesów sportowych, a także umiejętnego godzenia tej sfery życia ze studiami technicznymi.

 

 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Dorotą Zawadzką. Rozmowa jest częścią politechnicznego cyklu „Poznajmy się”

 

 

Kraków i Politechnika ramię w ramię

 

W ramach kampanii na pasażerów korzystających z krakowskiej komunikacji miejskiej, czeka jeszcze jedna niespodzianka. W pojazdach MPK, które zatrzymują się w pobliżu kampusu głównego uczelni, głos rektora prof. Andrzeja Szaraty zakomunikuje podróżnym nazwę przystanku „Politechnika”. To pierwsza tego typu inicjatywa, pokazująca, że uczelnia nie jest bytem oderwanym od otoczenia społecznego i gospodarczego, ale stanowi żywą część Krakowa i ma realny wpływ na jego rozwój. Świadczą o tym realizowane na PK projekty naukowe oraz możliwości badawcze. Studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej mogą korzystać z nowoczesnych laboratoriów, a wkrótce bazę tę poszerzy nowe Laboratorium Inżynierii Wiatrowej. Będą w nim prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie, w tym wysokie budynki. Laboratorium zlokalizowane jest w krakowskich Czyżynach, na kampusie PK przy al. Jana Pawła II 37.

 

Mężczyzna koło 40 lat, w granatowym garniturze siedzi za sterami tramwaju. Spogląda przez ramię i uśmiecha się. To rektor Andrzej Szarata Młoda kobieta z bardzo długimi, rudymi włosami wychyla się z tramwaju. Ma na sobie strój motorniczej MPK. To Dorota Zawadzka

 

Naukowcy z PK nie stronią od ważnych tematów

 

Obecnie naukowców na całym świecie absorbuje poszukiwanie paliw przyszłości – bezpiecznych dla środowiska i pozwalających na uniezależnienie się od dostaw tych „tradycyjnych”. Od wielu lat na Politechnice Krakowskiej realizowane są prace nad wykorzystaniem technologii wodorowych w przemyśle i gospodarce. W latach 2012-2016 na Wydziale Mechanicznym, pod kierunkiem prof. Marka Brzeżańskiego, realizowany był projekt dotyczący wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Dzięki tym pracom Katedra Pojazdów Samochodowych WM PK dysponuje obecnie samodzielnie opracowanym, nowoczesnym systemem wtryskowego zasilania wodorem tłokowych silników spalinowych. Warto podkreślić, że uczelnia znajduje się w gronie założycieli Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej.

 

Grafika reklamowa z hasłem: "Innowacje dla rozwoju Krakowa"

 

Politechnika Krakowska to także innowacje dla szeroko pojętej medycyny. Zespół badaczy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr inż. Jolanty Jaśkowskiej opracował ekologiczną technologię, która pozwoli nawet o 90 proc. skrócić czas produkcji leków antydepresyjnych, przeciwnowotworowych oraz przeciwbólowych. Uniwersalna metoda bazuje na wykorzystaniu ultradźwięków jako niskoenergetycznej i skutecznej alternatywy dla klasycznych sposobów produkcji obecnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Jej zastosowanie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów produkcji, co przełoży się na niższy koszt leku.

 

Kampania „Politechnika Krakowska – kierunek przyszłość. Innowacje dla rozwoju Krakowa” służy też promowaniu idei zrównoważonego transportu i ekologicznych sposobów przemieszczania się po mieście. Opierając się na stanowisku Komisji Europejskiej, zrównoważony transport można definiować jako przemieszczanie osób i towarów w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska, umożliwiający rozwój gospodarki oraz rozwój lokalny, wspierający efektywne funkcjonowanie, a jednocześnie ograniczający zużycie zasobów naturalnych i minimalizujący hałas. Zagadnienie zrównoważonego transportu podejmowane jest często przez różne jednostki Politechniki Krakowskiej, w tym jej rektora prof. Andrzeja Szaratę, którego zainteresowania naukowe dotyczą obszaru transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prof. Szarata poruszał – jako uczestnik sekcji dyskusyjnych – kwestie dotyczące zrównoważonego transportu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Krynica Forum 2023 – dwóch dużych wydarzeniach, które odbyły się we wrześniu br.

 

O pracach naukowców z PK i projektach, w które angażuje się uczelnia, piszemy na bieżąco w serwisie głównym oraz w mediach społecznościowych. Zachęcamy do śledzenia profili Politechniki Krakowskiej.