Oferta studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej została poszerzona o matematykę stosowaną. Nowy kierunek na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji daje studentom wiele możliwości, a rekrutacja zaczyna się już 15 stycznia. Żeby przebiegła sprawnie, a wszystkie reguły były jasne, przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań, dotyczących matematyki stosowanej na II stopniu.

 

 

Baner dotyczący nowego kierunku, zawierający elementy graficzne związane z matematyką i napis: Studiuj matematykę stosowaną i zdobądź dyplom magistra inżyniera

 

 

Czy matematyka stosowana na II stopniu to studia dla mnie?

 

To studia dla osób lubiących stosowanie metod matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych, a także dla tych, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności uzyskane w trakcie studiów I stopnia o wysoko zaawansowane kompetencje z analizy dużych zbiorów danych, technologii chmurowych, uczenia maszynowego, modelowania stochastycznego, optymalizowania, projektowania.

 

 

Co dadzą mi studia na matematyce stosowanej na II stopniu?

 

Pamiętajmy, że nie ma teraz obszaru przemysłowego czy biznesowego, który działa w oderwaniu od matematyki i analizy danych. Absolwenci matematyki stosowanej, a więc studiów o profilu praktycznym, to gruntownie wykształceni specjaliści o rozległej wiedzy i solidnych umiejętnościach w obszarze zaawansowanych metod matematyki i analizy danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych, a także modelowania matematycznego, procesów stochastycznych, symulacji komputerowych, optymalizacji procesów, statystycznego przetwarzania dużych zbiorów danych. Zajęcia na naszym kierunku są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich nawet takich, którzy znajdują się corocznie w rankingu TOP 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie oraz praktyków mających stały kontakt z sektorem biznesowym.

 

 

Czy jednym z priorytetów kierunku jest bardzo mocny nacisk na aspekty praktyczne kształcenia?

 

Tak. Akcenty w programie studiów na kierunku matematyka stosowana zostały tak rozłożone, by główny nacisk położyć na zajęciach laboratoryjnych i projektowych, seminariach oraz praktykach. Chcemy także, żeby nasi studenci rozwijali umiejętności miękkie i kompetencje biznesowe.

 

 

Jakie specjalności mogą wybierać studenci II stopnia?

 

Jedną z dwóch, a więc Analitykę danych oraz Matematykę w finansach i ekonomii.

 

 

Jak można scharakteryzować obydwie specjalności?

 

Absolwenci specjalności Analityka danych – oprócz kompetencji kierunkowych – zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie: szeregów czasowych, zaawansowanych metod optymalizacji, podstaw topologicznej analizy danych, technologii chmurowych, sieci neuronowych, uczenia głębokiego i obliczeń ewolucyjnych. Jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia, osoby po tej specjalności mogą z powodzeniem realizować się jako analitycy danych w różnorodnych instytucjach z obszaru przemysłu i biznesu, w administracji czy ochronie zdrowia, a także w placówkach naukowo-badawczych. W przypadku Matematyki w finansach i ekonomii, nasi absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności praktyczne z obszarów: procesów stochastycznych i ich wykorzystania do wyceny instrumentów finansowych, zaawansowanych metod optymalizacji, wykorzystania teorii szeregów czasowych, modelowania zdarzeń ekstremalnych, modelowania i zarządzania ryzykiem, analizy portfelowej, wykorzystania zaawansowanej matematyki w ubezpieczeniach, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, wybranych zagadnień prawa. Naturalnym wyborem zawodowym w tym przypadku będą banki, sektor ubezpieczeń, branża IT oraz wszystkie instytucje, w których istotną rolę odgrywają umiejętności analizy ryzyka i modelowania procesów gospodarczych, biznesowych, zjawisk sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego.

 

 

Kto może starać się o przyjęcie na studia II stopnia z matematyki stosowanej?

 

Zapraszamy kandydatów, którzy posiadają tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, uzyskany w zakresie kierunku dla którego dyscypliną wiodącą była matematyka lub co najmniej 70 proc. efektów uczenia się przypisano do dyscyplin naukowych matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz informatyka. Ale to nie wszystko. Zachęcamy również do wzięcia udziału w rekrutacji kandydatów po ukończonych studiach inżynierskich w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych. Dla nich przygotowaliśmy rozmowę kwalifikacyjną, która umożliwi zweryfikowanie osiągniętych efektów uczenia się adekwatnych dla I stopnia kierunku matematyka stosowana, prowadzonego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej na pewno zostaną poruszone zagadnienia z naszej, już upublicznionej listy. Oczywiście nie wszystkie, ale część z nich na pewno.

 

 

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na matematykę stosowaną?

 

Już niedługo. 15 stycznia 2024 r. ruszy elektroniczna rejestracja kandydatów i potrwa do 5 lutego. Rozmowy kwalifikacyjne, planujemy w terminie od 6 do 9 lutego 2024 r., zaś ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – zgodnie z harmonogramem rekrutacji – do 12 lutego. Prosimy pamiętać, że studia na II stopniu matematyki stosowanej rozpoczynają się od semestru letniego, czyli od 26 lutego 2024 r.

 

 

O czym powinni pamiętać kandydaci?

 

Przede wszystkim o terminach i wymogach formalnych. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej, a także na stronie Katedry Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Ponadto, kandydaci proszeni są o to, by dokładnie weryfikowali informacje, które będą publikowane na ich kontach w systemie elektronicznej rejestracji. W czasie trwania rekrutacji dyżurować będą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Gdyby jakaś sprawa wymagała konsultacji, bardzo prosimy o kontakt z naszą WKR: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 573 347 677.