15 stycznia rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej. Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, rozwijać umiejętności miękkie oraz kompetencje biznesowe uczelnia przygotowała ciekawą ofertę, a w niej nowe kierunki i specjalności.

 

 

Kierunki z przyszłością

 

Wybierając studia II stopnia można zdecydować się na kontynuację dotychczasowej ścieżki edukacji, albo wybrać kierunek stanowiący w pewnym stopniu uzupełnienie tego, którego jest się absolwentem. W obu przypadkach student zyskuje jeszcze większy zakres wiedzy w danej dziedzinie.

 

Myśląc o podjęciu nauki na studiach magisterskich warto przyjrzeć się ofercie kierunków przygotowanej przez uczelnię. Na zainteresowanych studiami II stopnia na Politechnice Krakowskiej czekają m.in.: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka, energetyka w języku angielskim, environmental and land engineering, fizyka techniczna, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, technologia chemiczna, technologia chemiczna w języku angielskim, transport.

 

Dwoje młodych uśmiechniętych ludzi stoi obok siebie. Wspólnie, palcami tworzą symbol serca. Jedną osobą jest młody chłopak w jasnym stroju (jasne spodnie i koszula). W drugiej ręce trzyma pracę magisterską. Obok niego stoi dziewczyna w czarnej sukience i czerwonych butach na obcasie. Ona również w drugiej ręce trzyma pracę magisterską (obie prace są w granatowej oprawie). Za nimi znajduje się ceglana ściana z logo PK i fragmentem napisu Politechnika.W tym roku akademickim pojawiły się także nowe kierunki i specjalności. Politechnika Krakowska rozpoczyna m.in. kształcenie inżynierów w zakresie energetyki jądrowej. Taką specjalność w tegorocznym naborze można wybrać na II stopniu studiów na kierunku energetyka. Jest to ciekawa propozycja w świetle planowanych w Polsce inwestycji w energetykę jądrową. Nowe specjalności znajdziemy również na kierunku inżynieria produkcji (zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją, technologie przemysłu 4.0) czy na kierunku środki transportu i logistyka (specjalność: automatyzacja logistycznych systemów transportowych).

 

W ofercie studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej znalazła się nowość w j. angielskim. Jest nią kierunek additive manufacturing, wspólnie prowadzony przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK oraz Politechnikę Lwowską. Warto podkreślić, że absolwenci tego kierunku otrzymają podwójny dyplom. Wśród nowych kierunków prowadzonych na studiach magisterskich są także geoinformatyka i matematyka stosowana.

 

 

Studia magisterskie – zdobywaj doświadczenie

 

Często można usłyszeć, że pracodawcy oczekują od przyszłych pracowników m.in. doświadczenia. W związku z tym na studia trzeba spojrzeć jak na okres, który powinien wspomagać u studentów także tę praktyczną sferę przygotowania do wyzwań rynku pracy. Oferta stażowa oraz ta dotycząca praktyk jest na Politechnice Krakowskiej niezwykle bogata. W gronie firm współpracujących z PK i proponujących studentom taką formę rozwoju, są również giganci rynku polskiego i międzynarodowego. To właśnie we współpracy z ekspertami firm, które funkcjonują w kluczowych branżach przemysłu, żacy mogą zdobywać doświadczenie cenne w oczach przyszłych pracodawców. Warto podkreślić, że wiele przedsiębiorstw kooperujących z Politechniką, patronuje konkretnym kierunkom studiów z oferty PK, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników.

 

 

Dobry czas na rozwój

 

Na dzisiejszym rynku pracy ważne są nie tylko kompetencje ściśle związane z określonym zawodem. Umiejętności interpersonalne czy organizacja własnego czasu są również cennymi zdolnościami. Rozwijać można je poprzez zaangażowanie się w wolontariat, działalność w organizacjach studenckich czy udział w różnego typu warsztatach organizowanych m.in. przez Biuro Karier PK. Często dopiero na studiach magisterskich ludzie decydują się na to, by działać w kole naukowym. Przez kilka wcześniejszych lat mieli bowiem okazję obserwować działalność koła, a tym samym ocenić na ile koresponduje ona z ich zainteresowaniami. Studia są także czasem budowania sieci kontaktów. Takie tworzenie więzi czy wymiana doświadczeń może być wykorzystywana w przyszłości. Przykładem jest rozwijający się od kilku miesięcy na Politechnice Krakowskiej Klub Biznesu, którego celem jest tworzenie silnych relacji partnerskich i biznesowych pomiędzy absolwentami.

 

 

O czym trzeba pamiętać?

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów (w tym zamieszczenie w programie do elektronicznej rejestracji dokumentów potrzebnych do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego) potrwa od 15 stycznia (od godz. 8.00) do 5 lutego 2024 r. (do godz. 14.00). Kandydaci muszą pamiętać o wniesieniu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Na większości wydziałów ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi do 12 lutego br. Nieco inaczej harmonogram rekrutacji wygląda w przypadku Wydziału Architektury. Chętni do studiowania architektury i architektury krajobrazu muszą złożyć portfolio w wersji elektronicznej. Mogą tego dokonać od 15 stycznia do 5 lutego. Następnie odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne, a 13 lutego do godz. 14.00 opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych na Wydział Architektury. Wszyscy zakwalifikowani studenci niezależnie od kierunku muszą dokonać także wpisu na listę studentów, która polega na dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Harmonogram rekrutacji i wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na Portalu Rekrutacyjnym.

 

 

 

 Fot. Jan Zych